Kamieniec Podolski – Kijów – Toruń Powrót

Kamieniec Podolski – Kijów – Toruń

„Kamieniec Podolski – Kijów – Toruń” – wystawa grafik Yulyi Tabenskiej

Yulya Tabenska – ukraińska malarka, twórczyni artbooków, ilustratorka książek, wykładowczyni akademicka. Absolwentka Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy – Politechniki Kijowskiej oraz Ukraińskiej Akademii Druku we Lwowie. Dwukrotna stypendystka programu Ministra Kultury RP – „Gaude Polonia”. Artystka specjalizuje się w tworzeniu obrazów oraz ilustracji posługując się techniką kolażu oraz „mixed media”, ostatnio również asamblażu, czyli formą sztuki prezentującą trójwymiarowe kompozycje, tworząc nurt Emotional Assemblage, odwołujący się do uczuć i relacji międzyludzkich. Jest jedną z prekursorek nowoczesnego spojrzenia na sztukę folklorystyczną w Ukrainie – nurtów Modern Etno oraz Fantom’s Memories – niemal baśniowego podejścia do prawdziwych wydarzeniach historycznych. Ma na swoim koncie kilkanaście publikacji, w tym nagrodzonych w swoim kraju i za granicą. Pochodząca z Kamieńca Podolskiego artystka, od ponad 3 lat mieszka i tworzy w Toruniu. Na outdoorową wystawę składają się dwa cykle: „WSPOMNIENIA, których nie było” oraz „Trzy wymiary EMOCJI”. Dziedziniec muzeum, wstęp wolny.

red devil male enhancement pills zinc supplement for male enhancement black storm male enhancement pill male enhancement pill dependency roc hard male enhancement top male enhancement pills market share vitamins that help with erectile dysfunction muira puama in male enhancement pill male enhancement pills mega what male enhancement products really work how do you take rhino pills extez male enhancement pills power plus male enhancement triple maximum male enhancement pill keto strong pills reviews shoppers drug mart keto gummies do royal keto gummies actually work diet pills cause heart attacks magic diet pill reviews is burping a side effect of wegovy complete keto diet supplements how to take keto one shot pills how did sherry on the talk lose weight how to lose a lot of weight without exercise does cigarettes make you lose weight simple daily exercises to lose weight sunflower oil diet pill shark tank is ozempic the same as mounjaro cbd and sleep mayo clinic do thc gummies lose potency over time cbd gummies ft lauderdale fl cbd dissolvable sleep tablets super sour cbd gummy bears buy thc gummy bear bags drippin dots thc gummies cbd gummies bodybuilding forums is just cbd gummies full spectrum ten best cbd skin care products cbd and hip pain cbd anxiety dependency