Historie dopowiedziane. Twórczość Wiktora Chrzanowskiego Powrót

Historie dopowiedziane. Twórczość Wiktora Chrzanowskiego

 

Historie dopowiedziane. Twórczość Wiktora Chrzanowskiego to ekspozycja, którą będzie można oglądać w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu od 27 października 2011do 29 lutego 2012 r. Jest to pierwsza monograficzna wystawa prezentująca w tak szerokim zakresie trzydziestoletni dorobek toruńskiego artysty nieprofesjonalnego – malarza, rzeźbiarza, ubiegłorocznego laureata prestiżowej nagrody im. Oskara Kolberga (Zobacz»).

Ekspozycja prezentuje 126 prac artysty, głównie z zakresu malarstwa, które przynosi mu sukcesy wystawiennicze, nagrody na konkursach sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, zyskuje pozytywne recenzje specjalistów komentujących ten typ twórczości. Większość eksponatów pochodzi z toruńskiej kolekcji. Wystawa została też wzbogacona o bardzo cenne prace pochodzące z Muzeum Częstochowskiego, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy im. Leona Wyczółkowskiego, Muzeum w Łęczycy, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Państwowego Muzeum na Majdanku, Muzeum Regionalnego w Wągrowcu, Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie oraz od prywatnych kolekcjonerów – Tadeusza Kacalaka i Antoniego Kamińskiego z Kutna.

Artysta inspiracje dla swojego malarstwa czerpie w dużej mierze z tradycyjnej kultury i sztuki ludowej, sięgając po tematykę związaną z życiem dawnej wsi – pracą, obyczajowością, religijnością. Jednocześnie kreuje swój własny styl wypowiedzi artystycznej, wykorzystując cechy formalne charakterystyczne dla sztuki ludowej, jak typizację postaci, symetrię, dekoracyjność czy zakłócenie perspektywy i proporcji, w celu zwrócenia uwagi na elementy ważniejsze dla treści.

W malarstwie artysty znajduje też odzwierciedlenie jego zainteresowanie historią Polski. Na obrazach, operując często symbolem, przywołuje pamięć wydarzeń z naszych dziejów, związanych z walką o niepodległość, zarówno chlubnych jak i bolesnych. Sięga do czasów odległych oraz historii najnowszej. Szczególnie wielkie emocje wzbudza w nim historia powstań narodowych.

Dużo miejsca w swoim malarstwie poświęca rodzinnemu Toruniowi. Obrazy jego opowiadają o dawnej historii miasta i życiu jego mieszkańców. Przypominają ważne dla dziejów miasta i państwa polskiego fakty historyczne, jak pierwszy Pokój toruński z 1411 roku, Zdobycie zamku krzyżackiego w 1454 roku przez mieszczan toruńskich, Wjazd triumfalny Jana Kazimierza do Torunia zimą w 1659 roku czy Powrót Torunia do Macierzy w 1920 roku.

Wjazd triumfalny Jana Kazimierza do Torunia, 1988, MET, fot. M. Kosicki

Szczególnie interesujące kompozycje malarskie stworzył z pejzażami Torunia, opowiadając o życiu średniowiecznego miasta w bardzo oryginalny i charakterystyczny dla siebie sposób. Potrafił świetnie uchwycić klimat grodu, pokazując z wielką starannością zajęcia mieszkańców w scenerii architektury Starego i Nowego Miasta.

Artysta chętnie też maluje panoramę Torunia widzianą od strony Wisły, uwypuklając charakterystyczne dla jej widoku budowle. Zazwyczaj ożywia ją sztafażem z wystylizowanych scenek z udziałem flisaków, wieśniaków w strojach ludowych, spacerujących ludzi. Najczęściej pokazuje ją w charakterystycznej dla gotyckiej architektury, żywej kolorystyce, z dominacją odcieni czerwonego.

W malarstwie jak i w rzeźbie sięga również po wątki biblijne i tradycyjną ikonografię religijną, poddając je stylizacji ludowej, opatrując też często własnym komentarzem.

W ostatnich latach włączył się w nurt zainteresowania kulturą i religijnością żydowską, tworząc cykle prac przedstawiające tradycyjne żydowskie święta i obrzędy. Malarskie judaica Chrzanowskiego urzekają swoim klimatem, oddaniem nastroju przedstawianych scen, aurą pewnej tajemniczości i wyjątkowości. Wpisują się znakomicie w nurt kultywowania i przywracania pamięci o kulturze polskich Żydów.
 

Chanuka – święto światła, 2011, MET, fot. M. Kosicki

 

Artysta obrazy maluje farbami olejnymi, najczęściej na płycie pilśniowej, na koniec werniksuje dla wydobycia głębi kolorów. Tworzy intuicyjnie. W jego obrazach widoczna jest wrażliwość w postrzeganiu i komentowaniu świata. Widoczne są jego stany ducha. Kiedy opowiada o dawnej wsi, jego obrazy emanują ciepłem, uwidaczniają tęsknoty za światem szczęśliwego dzieciństwa, są pełne pogody. Kiedy opowiada o dramatycznych wydarzeniach w historii naszego narodu, odzwierciedlają niepokój, uwypuklają istotę dramatu. Ta umiejętność oddania klimatu przedstawianych scen, zwłaszcza dzięki wspaniałemu doborowi i grze kolorów, jest właśnie istotnym walorem jego malarstwa. Wiktor Chrzanowski nie uważa się za wielkiego artystę, ale malarstwo nadaje sens jego życiu. Malując czuje się innym, lepszym i szczęśliwszym człowiekiem.

Niespełnionym marzeniem artysty pozostaje ciągle rzeźba, z którą były związane początki jego twórczości i którą chce się zająć w szerszym zakresie niż dotychczas. Rzeźby artysty w niewielkim stopniu są reprezentowane w muzealnych zbiorach, jak również na wystawie.
 


Pieta – kapliczka, 1983, MET, fot. M. Kosicki

Różnorodność tematyki wystawianych prac, zawarte w nich przesłania sprawiają, że wystawa może być atrakcyjna dla szerokiego kręgu odbiorców w różnym wieku.
Autor tekstu: Bożena Olszewska

 

Kurator: Bożena Olszewska
Oprawa plastyczna: Iwona Liegmann 

 

Wystawa dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz film z wernisażu>

pure male enhancement cbd what is the best male enhancement product science CBD gummies for penile enlargement prima x male enhancement pills reviews volume pills best price best adult store male enhancement pill best over the counter male enhancement cvs extenze liquid gel caps reviews rhino male enhancement pill ntx max male enhancement gummies hombron natural male enhancement tablets bull sex pills male sex enhancer 2024 best fda male enhancement pills CBD gummies for ed as seen on shark tank new flow xl male enhancement pills what works like viagra top ten male enhancement pills the ax male enhancement pill best CBD gummies for wild sex male enhancement pills sold in canada get inches male enhancement max strength bigger size male enhancement what is the best weight loss supplement to take can a treadmill burn belly fat keto gummies oprah takes are keto blast gummies fda approved pros and cons of apple cider vinegar gummies how to burn belly fat in one week belly fat burning belt exercise food burn fat belly keto average gummies pectin supplements for weight loss what workouts burn lower belly fat are keto gummies legitimate bran weight loss supplement excersise to burn belly fat apple cider vinegar gummies best keto acv gummies drug interactions keto gummies before and after best exercises for burning belly fat