Etnoklimaty 2013 | 6. edycja konkursu fotograficznego Powrót

Etnoklimaty 2013 | 6. edycja konkursu fotograficznego

4 grudnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Jury 6. edycji konkursu fotograficznego Etnoklimaty.

W Jury konkursu zasiedli:
– dr Hubert Czachowski – Dyrektor Muzeum Etnograficznego w Toruniu
– Jerzy Janczarski – Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
– dr hab. Krzysztof Olechnicki z Instytutu Socjologii UMK w Toruniu
 Jacek Smarz – Dziennik toruński Nowości (fotoreporter)

 

Pod naradzie Jury wybrało 13 zdjęć na wystawę prezentującą wyniki konkursu. Spośród nich nagrodzono 3 fotografie. Przyznano również 3 wyróżnienia. 7 zdjęć zakwalifikowano na wystawę pokonkursową.


Nagrody:

I nagroda (1000 zł brutto, nagroda ufundowana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego) dla Macieja Iwaniszewskiego za zdjęcie Mennonici w Belize (kod fotografii 52d)

//// 

II nagroda (nagroda rzeczowa od Dziennika Nowości) dla Katarzyny Gauer za zdjęcie Przed ceremonią (kod fotografii 16a)


///


III nagroda
 (nagroda rzeczowa od Muzeum Etnograficznego w Toruniu) dla Jacka Melerskiego za zdjęcie W duecie (kod fotografii 38c)

 

Wyróżnienia rzeczowe przyznano:

Aleksandrze Kossowskiej za zdjęcie Święto Meskel  (kod fotografii 56b)

///

Leszkowi Pilichowskiemu za zdjęcie Zlot motocyklistów (kod fotografii 66c)

///

Kornelii Głowackiej-Wolf za zdjęcie Szlaban (kod fotografii 67b)

 

Ponadto na wystawę pokonkursową zakwalifikowano następujące fotografie:

• 26c – zdjęcie Mural autorstwa Konrada Sochy z Łodzi
• 32e – zdjęcie Modelka autorstwa Pauliny Pleskot ze Szczecina
• 46b – zdjęcie W potrzasku autorstwa Halinki Rzewuskiej z Torunia
• 47c – zdjęcie La Mercè autorstwa Mateusza Rzewuskiego z Torunia
• 48a – zdjęcie Wszyscy do zwózki autorstwa Marcina Stańczyka z Tychów
• 48d – zdjęcie Obchód autorstwa Marcina Stańczyka z Tychów
• 48e – zdjęcie Rój autorstwa Marcina Stańczyka z Tychów

 

 

Decyzje podjęte przez jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników (Regulamin konkursu pkt. 5.5)

 

Regulamin konkursu fotograficznego Etnoklimaty 2013

 

Zobacz zdjęcia nagrodzone w poprzednich edycjach >

smart cbd gummies male enhancement how to keep an erection longer without pills buy male enhancement pills from a sex store male enhancement pills like rhino male enhancement pills free shipping where can i buy CBD gummies for sex male enhancement without yohimbe cali x male enhancement pills CBD gummies for sex nexgen male enhancement pills longer erection pills reviews best otc sex pills weight loss supplementa for teena supplement pills for weight loss the best keto gummies to lose weight truth about keto blast gummies best supplements to aid in weight loss best tea for burning belly fat will doing crunches burn belly fat all in one weight loss supplement the best weight loss supplements destiny brands keto gummies keto trim max gummies most effective weight loss supplement for men kenyan supplement for weight loss black urine fat burning tea recipe flat belly belly fat burning water is pilates good for burning belly fat do keto weight loss gummies really work trisha yearwood keto acv gummies fat burner supplements for belly fat whats a belly fat burning hiit what to add to cbd to help sleep cbd edible gummies and blood thinners cbd gummies legal in pennsylvania medigreen cbd gummies shark tank can you buy cbd gummies in new zealand night time gummies can i take cbd gummies before surgery how to tell if a cbd product is good quality