Dla żeglowania bezpiecznego Powrót

Dla żeglowania bezpiecznego

„Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria wodniaków wiślanych” to wystawa związana z Rokiem Rzeki Wisły. Na ekspozycji zaprezentowany jest temat religijności wodniaków – żeglarzy, sterników, flisaków, oryli i rybaków, czyli ludzi pracujących na rzece. Była to subkultura zawodowa szczególnie narażona na wiele niebezpieczeństw i „rychłą śmierć” przez utonięcie. Stąd też brała się wyjątkowa religijność wodniaków. Ekspozycja ukazuje kult  świętych patronów, ale też pracę „wodnych ludzi”. W tle ukazują się panoramy nadwiślańskich miast na szlaku Wisły, od miasta Strumień, po Gdańsk.

Kurator, autor scenariusza wystawy: Artur Trapszyc

Współpraca: Dorota Kunicka

Aranżacja plastyczna: Barbara Górka

Wernisaż: 24 czerwca 2017 r., godz. 17.00

Wydarzenie w ramach Roku Rzeki Wisły 2017

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 


 

black panther male enhancement pill reviews iron max male enhancement pills reviews best cheap erection pills male enhancement supplements that work which rhino pill is best prime ext male enhancement pills how to use extenze pills natures CBD gummies for ed keto dna gummies keto act gummies reviews best probiotic supplement for weight loss reviews what tea can burn belly fat purefit keto acv gummies does ginger and lemon burn belly fat nucentix keto gummy super slim keto gummy bears oprah cbd products calgary cbd gummies for sleep and stress near me cbd drops for anxiety dosage how many thc gummies to take the best companies making cbd products adult thc gummies how long do thc gummies last unopened are hemp gummies the same as thc gummies cbd infused quickstrip products cbd gummies blueberry belts 250mg thc marijuana gummie edibles do cbd gummies help tinnitus cbd clinic products miracle nutritional products cbd gummies volcom cbd products happy hemp cherry gummies creating better days cbd gummies review which is the best cannabis gummies cbd products utah product in review thc 30mg cbd softgels where can i get cbd gummies for sleep are thc gummies good for pain relief best way to use cbd salve for painful ankle ligament best drop ship cbd products