Burak z cukrem. Historia i konteksty Powrót

Burak z cukrem. Historia i konteksty

Burak z cukrem. Historia i konteksty

Tematem wystawy jest historia cukru i jego wykorzystanie, historia uprawy buraków cukrowych oraz historia polskiego cukrownictwa.

Na ekspozycji pokazane zostaną narzędzia do uprawy buraków cukrowych, przedmioty użytkowe związane z cukrem (cukiernice, łyżeczki do cukru) oraz wiele innych zabytków i materiałów ilustracyjnych związana z „cukrową” tematyką.

Wernisaż wystawy: 1 grudnia 2015 r., godz. 18.00
Wystawa będzie czynna do  maja 2016 roku.

 

Autorka wystawy, kurator: Grażyna Szelągowska
Oprawa plastyczna, identyfikacja wizualna wystawy, projekt katalogu i plakatu: Barbara Górka

 

 

can gokshura cure premature ejaculation herbal products for premature ejaculation pills to effect sex drove antidepressants that help with sex drive best natural male sex enhancer bangkok cocktail male enhancement male enhancement the big heard male extra reviews how many pills in a month supply of viagra male enhancement programs miami vigrx plus male enhancement pills review viagra pills in ireland magnesium cured my erectile dysfunction 10k titanium male enhancement best pills for increased sperm and erection best male enhancement drinks niterider male enhancement review the male enhancement liquid drops best vitamin d supplement for erectile dysfunction male sexual performance enhancement pill weight loss pills germany best weight loss pills for extreme weight loss just keto pills review best otc diet pill for energy how to lose weight in three months cellmax diet pill green do apple cider vinegar gummies help with acid reflux saffron extract pills for weight loss sunny day keto acv gummies does spring valley apple cider vinegar gummies have the mother cbd mints benefits benefits of using cbd thc syringe cbd products bloomington il cbd sleep disturbance condo cbd gummies can you bring cbd products into usa cbd sleep gummies uk cbd medic arthritis advanced pain relief whats better for pain cbd or thc cbd products near me circle k