Burak z cukrem. Historia i konteksty Powrót

Burak z cukrem. Historia i konteksty

Burak z cukrem. Historia i konteksty

Tematem wystawy jest historia cukru i jego wykorzystanie, historia uprawy buraków cukrowych oraz historia polskiego cukrownictwa.

Na ekspozycji pokazane zostaną narzędzia do uprawy buraków cukrowych, przedmioty użytkowe związane z cukrem (cukiernice, łyżeczki do cukru) oraz wiele innych zabytków i materiałów ilustracyjnych związana z „cukrową” tematyką.

Wernisaż wystawy: 1 grudnia 2015 r., godz. 18.00
Wystawa będzie czynna do  maja 2016 roku.

 

Autorka wystawy, kurator: Grażyna Szelągowska
Oprawa plastyczna, identyfikacja wizualna wystawy, projekt katalogu i plakatu: Barbara Górka

 

 

history of erectile dysfunction drugs chinese herbal erection pills safe male enhancement pills one boost male enhancement who can treat premature ejaculation pxr male ed pills horny goat weed what vitamins help male enhancement is viagra used to treat premature ejaculation erectile dysfunction drugs in kenya supreme being male enhancement male enhancement boxer briefs 10 best ed pills what can viagra be used to treat what is the miracle shake that cures erectile dysfunction how to use sex enhance spray male cam antidepressants help increase sex drive when should you take keto acv gummies keto gummies does it work how do you get prescribed weight loss pills does divinity labs keto gummies work top recommended weight loss pills reviews on keto drops acv gummies weight loss pills nz reviews la3 weight loss pill cbd affect on anxiety delta 9 thc gummies for pain cbd isolate gummies kava cbd rubs for back pain kollhoff cbd products how much do spectrum cbd gummies cost cbd gummies for ptsd fx cbd hemp gummies 400mg cbd gummies arieyl cbd products cbd clinic revolutionary pain relief can be purchased in pharmacy cbd capsule sleep being cbd product line cbd for joint pain nhs a9 thc gummies bio gold cbd gummies to stop smoking