Burak z cukrem. Historia i konteksty Powrót

Burak z cukrem. Historia i konteksty

Burak z cukrem. Historia i konteksty

Tematem wystawy jest historia cukru i jego wykorzystanie, historia uprawy buraków cukrowych oraz historia polskiego cukrownictwa.

Na ekspozycji pokazane zostaną narzędzia do uprawy buraków cukrowych, przedmioty użytkowe związane z cukrem (cukiernice, łyżeczki do cukru) oraz wiele innych zabytków i materiałów ilustracyjnych związana z „cukrową” tematyką.

Wernisaż wystawy: 1 grudnia 2015 r., godz. 18.00
Wystawa będzie czynna do  maja 2016 roku.

 

Autorka wystawy, kurator: Grażyna Szelągowska
Oprawa plastyczna, identyfikacja wizualna wystawy, projekt katalogu i plakatu: Barbara Górka

 

 

aunt helps nephew on viagra types of after sex pills support for men with erectile dysfunction in hawaii natures boost cbd gummies for ed reviews turbo xxl male enhancement reviews does viagra help with ptsd top 3 male enhancement supplements free instant erection pills supplements for better sex drive e r o pro male enhancement best way to help erectile dysfunction good looking loser male enhancement elite male enhancement formula how to cure low sex drive men 14 year old diet pills best weight loss pills non prescription what is the number 1 prescribed diet pill adipex diet pills columbus ohio shark tank fast start keto gummies diet pill shark tank invested in does iaso tea suppress appetite the magic pill macadamia fat bread recipe can you lose weight eating popcorn pure slim diet pills cbd infused gummies for pain is hemp bomb cbd gummies aqueous mothers market cbd gummies winged cbd true benefits for fibroids are el toro cbd gummies legit bellmore thc gummies cbd gummy bears philippines does cbd only help pain is cbd good for sleep uk cbd gummies worcester ma cbd gummies effect on blood pressure hemplucid cbd products vigorlite rx cbd gummies reviews gummies near me dosing of cbd for anxiety disordwr karas orchards cbd gummies