Autonomia przedmiotów | instalacja multimedialna Powrót

Autonomia przedmiotów | instalacja multimedialna

Autorka: Joanna Wróblewska

Rok: 2010

 

Autonomia przedmiotów
(instalacja multimedialna, 2010), 24.09 – 15.10

Doktorat artystyczny w dziedzinie Sztuk Plastycznych na kierunku
Grafika (Wydział Sztuk Pięknych UMK)

Autorka: Joanna Wróblewska
Promotor: dr hab. Zdzisław Mackiewicz

“… jestem skłonna umiejscowić “Autonomię przedmiotów” w strefie
granicznej, pomiędzy dokumentem a wirtualnym światem wyobrażeń.
Projekt opiera się bowiem o fotografie, które wykonuję od kilku lat.
Ich funkcja dokumentalna ulega jednak zatarciu i rozmyciu, a stworzona
przeze mnie przestrzeń jest osobistą, wizualną impresją dotyczącą
statusu przedmiotów codziennego użytku w naszym życiu. Sama zmieniam znaczenia obrazów, operuję kontekstami, przestawiam i wycinam rzeczy, układam je w nowe konfiguracje. Od podstaw projektuję wirtualny dom, który jest sumą wielu nakładających się na siebie przedmiotów, obrazów i myśli.”

 

the vitamin shoppe cbd gummies cbd anxiety effects cbd gummy for men high potency cbd gummies hemp cbd help with pain real thc gummies online cbd care gummies shop price 50 mg broad spectrum cbd gummies how long does thc gummy high last keylor nutrition hemp gummies venta de productos con cbd en mexico private label cbd products stone patch thc gummies bulk cbd products for sale florida bottom line health cbd pain stick rub for arthritis pain pure cbd cbd recovery gummies loud cbd gummies how much dose the blue viagra pills cowt can cbt help erectile dysfunction how to help your partner overcome psychological erectile dysfunction rhino 96 pill review paravex male enhancement reviews the growth matrix ryan lube male performance enhancers extra firm male enhancement pills what male enhancement works the best stones to heal erectile dysfunction what are the ingredients in keto acv gummies smoothies that burn belly fat keto acv gummies premier rachael ray keto gummies ikaria belly fat burner reviews side belly fat burning excercises apple cider vinegar gummies manufacturers how to really burn belly fat what exercises burn belly fat after pregnancy can playing soccer burn belly fat yogurt burns belly fat reviews on pro burn keto acv gummies