Anatomia muzeum. 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu Powrót

Anatomia muzeum. 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu

Na podstawie historii naszej instytucji pragniemy w nieszablonowy sposób przedstawić rolę i funkcjonowanie organizmu muzealnego. Ekspozycja ukazuje zakres działań muzealnych: zarówno tych oczywistych (np. wystawiennictwo, edukacja), jak i tych niewidocznych, nieznanych osobom spoza kręgu muzealników (badania terenowe, pozyskiwanie obiektów, konserwowanie, opracowywanie, przechowywanie itp.). Dzięki temu opisano specyfikę pracy muzealnika-etnografa oraz zmiany przedmiotu badań etnologów i postrzegania zjawisk kultury. Osnową wystawy są scenki komiksowe, wokół których zostały specjalnie zaaranżowane przestrzenie np. oddające charakter badań terenowych lub wnętrz muzealnych. Całość dopełniają archiwalia: dokumenty, fotografie, nagrania i filmy.
 
____
Autorzy koncepcji wystawy:
Piotr Dąbrowski, Agnieszka Kostrzewa
 
Autorzy scenariusza:
Barbara Bukowska, Hubert Czachowski, Katarzyna Czajkowska-Kordylewska, Piotr Dąbrowski,
Danuta Derkowska, Marta Domachowska, Jolanta Jakubowska, Aleksandra Jarysz, Wojciech Kantak,
Agnieszka Kostrzewa, Olga Kwiatkowska, Hanna Łopatyńska, Ewa Martin-Sobecka, Anna Maślak,
Kamil Mataczyński, Joanna Muszyńska, Bartłomiej Oleszek, Bożena Olszewska, Dominika Pawczyńska,
Jarosław Pawlikowski, Maria Pokrzywnicka, Dominika Popiołek, Justyna Rochon, Justyna Słomska-Nowak,
Joanna Sójka, Grażyna Szelągowska, Artur Trapszyc, Kinga Turska-Skowronek, Ewa Tyczyńska
 
Współpraca:
Dorota Kunicka, Małgorzata Pliszczyńska, Tomasz Wodzyński
 
Kuratorzy wystawy:
Piotr Dąbrowski, Aleksandra Jarysz, Agnieszka Kostrzewa
 
Oprawa plastyczna:
Wojciech Kiwi Jaruszewski oraz Barbara Górka i Katarzyna Tużylak

Autor rysunków komiksowych:
Jarosław Jaro Wojtasiński

Projekt logo jubileuszowego: Katarzyna Rosik

 
Wystawa otwarta od grudnia 2019 do 31 października 2020
__

how good is extenze male enhancement natural viagra fruits and vegetables rhino 8 male enhancement does extenze make you hard right away peyton manning recommended male enhancement pill where do i find rhino male enhancement pills does condor CBD gummies help with ed biolyfe CBD gummies for male enhancement male enhancement natural products what do erection pills do male enhancement score xxl erection without pills best all natural erection pills CBD gummies for sex canada ninja male enhancement pills hoover max performance pet reviews natures only CBD gummies ed male enhancement pills mixed with norcos sex honey for male hard erection pills review are rhino 8 pills safe the growth matrix male enhancement reviews red rhino erection pills male enhancement pills that actually work 21 day food challenge to lose weight best diet pills metalife diet pills from germany ultra fat burning pills reviews on first formula keto gummies apple cider vinegar gummies goli nutrition reviews cbd stuff anxiety best cbd for chemotherapy pain fusions cbd gummy bears krave cbd gummies review whole foods hemp gummies cbd anxiety ibs thc vs cbd benefits benefit of smoking cbd flower cbd gummies canabbinol mail order cbd tablets for pain