Anatomia muzeum. 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu Powrót

Anatomia muzeum. 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu

Na podstawie historii naszej instytucji pragniemy w nieszablonowy sposób przedstawić rolę i funkcjonowanie organizmu muzealnego. Ekspozycja ukazuje zakres działań muzealnych: zarówno tych oczywistych (np. wystawiennictwo, edukacja), jak i tych niewidocznych, nieznanych osobom spoza kręgu muzealników (badania terenowe, pozyskiwanie obiektów, konserwowanie, opracowywanie, przechowywanie itp.). Dzięki temu opisano specyfikę pracy muzealnika-etnografa oraz zmiany przedmiotu badań etnologów i postrzegania zjawisk kultury. Osnową wystawy są scenki komiksowe, wokół których zostały specjalnie zaaranżowane przestrzenie np. oddające charakter badań terenowych lub wnętrz muzealnych. Całość dopełniają archiwalia: dokumenty, fotografie, nagrania i filmy.
 
____
Autorzy koncepcji wystawy:
Piotr Dąbrowski, Agnieszka Kostrzewa
 
Autorzy scenariusza:
Barbara Bukowska, Hubert Czachowski, Katarzyna Czajkowska-Kordylewska, Piotr Dąbrowski,
Danuta Derkowska, Marta Domachowska, Jolanta Jakubowska, Aleksandra Jarysz, Wojciech Kantak,
Agnieszka Kostrzewa, Olga Kwiatkowska, Hanna Łopatyńska, Ewa Martin-Sobecka, Anna Maślak,
Kamil Mataczyński, Joanna Muszyńska, Bartłomiej Oleszek, Bożena Olszewska, Dominika Pawczyńska,
Jarosław Pawlikowski, Maria Pokrzywnicka, Dominika Popiołek, Justyna Rochon, Justyna Słomska-Nowak,
Joanna Sójka, Grażyna Szelągowska, Artur Trapszyc, Kinga Turska-Skowronek, Ewa Tyczyńska
 
Współpraca:
Dorota Kunicka, Małgorzata Pliszczyńska, Tomasz Wodzyński
 
Kuratorzy wystawy:
Piotr Dąbrowski, Aleksandra Jarysz, Agnieszka Kostrzewa
 
Oprawa plastyczna:
Wojciech Kiwi Jaruszewski oraz Barbara Górka i Katarzyna Tużylak

Autor rysunków komiksowych:
Jarosław Jaro Wojtasiński

Projekt logo jubileuszowego: Katarzyna Rosik

 
Wystawa otwarta od grudnia 2019 do 31 października 2020
__

is there any male enhancement that works sewer penis enlargement pills can viagra help you last longer max size male enhancement para que sirve best pill for penis girth enlargement review male enhancement pills male enhancement non pills can valium help erectile dysfunction natural products to prevent premature ejaculation blue dragon male enhancement men sex pills male enhancement pills for young men how many inches does extenze give you what is best rhino pill ham male enhancement reviews denzel washington male enhancement natural viagra in watermelon maximize male enhancement directions top up 500 male enhancement 1 weight loss pill over the counter vita acv keto gummies do lifetime keto gummies work who sells vista keto acv gummies top 5 acv gummies where to buy good keto gummies glucosamine supplements weight loss cocoa supplements and weight loss what is the fastest weight loss pill over the counter contraceptive pill side effects weight loss ripped weight loss pills do you take keto gummies with food wendy williams weight loss pills weight loss fda approved pills cbd yum yum gummies 250 mg thc live rosin gummies will cbd reduce anxiety dosage hemp extract gummies cbd living sleep gummies 30mg cbd for sleep highline wellness cbd gummies melatonin cbd can help in reducing pain