Zbuntowane malarstwo. Obrazy Zbigniewa Wypijewskiego Powrót

Zbuntowane malarstwo. Obrazy Zbigniewa Wypijewskiego

Zapraszamy do świata niezwykłego artysty. Malarstwo Zbigniewa Wypijewskiego przełamuje bowiem schematy, style, kręgi i nurty. Jest zjawiskiem osobnym… Z powodu braku formalnego wykształcenia plastycznego mimo wszystko trzeba tę twórczość rozpatrywać jako malarstwo nieprofesjonalne i amatorskie. Ale już inne spokrewnione terminy, które zazwyczaj się przywołuje w takim kontekście, jak sztuka naiwna i art brut, nie zawsze odpowiadają w pełni podejściu do sztuki tego artysty z Bydgoszczy. Może najbardziej pasuje tutaj termin, który używany jest w świecie amerykańskiej krytyki artystycznej – visionery art. Jest bowiem Wypijewski artystą niekonwencjonalnym o ogromnej, niekończącej się wyobraźni. Zdumiewa jego nowoczesne podejście do własnych obrazów, jako dzieł otwartych, które zawsze pod wpływem impulsu mogą się zmienić w zupełnie inną stronę. Malarz zachęca także widzów do poszukiwania własnych interpretacji jego prac i zupełnie różnorodnych skojarzeń. H. Czachowski, Przedmowa [fragment]

autor: Bożena Olszewska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 40 zł

male enhancement supplements wichita ks best product for penis enlargement can niacin cure erectile dysfunction virmax ds male performance enhancer reviews best penis enlargement doctor shelf life of viagra pills over the counter sex pills philippines cure for weak erectile dysfunction best results male enhancement fast flow male enhancement pills schwinnng male enhancement pills enhance libido in males best male enhancement combination best natural erectile dysfunction medication natural supplements for male sex drive male sexual performance pills pills that give you erection trooper male enhancement pill how fast do male enhancement supplements work red beet male enhancement how much is keto luxe gummies trim keto tonic gummies one weight loss supplement keto blast gummies sold in stores keto trim max gummies review vitalcare keto gummies review spectrum cbd gummies customer service number will cbd gummies show up on a urine drug test full spectrum cbd skin products is bioscience cbd gummies legit strong thc gummy bears for sale cbd hard on gummies can you fail a drug test for cbd gummies rapha herbals hemp gummies one chews cbd gummies cbd softgels with curcumin for joint pain do cbd drop really help pain cbd gummies for anger management healing resources cbd products thc gummies good for high blood pressure