Zbuntowane malarstwo. Obrazy Zbigniewa Wypijewskiego Powrót

Zbuntowane malarstwo. Obrazy Zbigniewa Wypijewskiego

Zapraszamy do świata niezwykłego artysty. Malarstwo Zbigniewa Wypijewskiego przełamuje bowiem schematy, style, kręgi i nurty. Jest zjawiskiem osobnym… Z powodu braku formalnego wykształcenia plastycznego mimo wszystko trzeba tę twórczość rozpatrywać jako malarstwo nieprofesjonalne i amatorskie. Ale już inne spokrewnione terminy, które zazwyczaj się przywołuje w takim kontekście, jak sztuka naiwna i art brut, nie zawsze odpowiadają w pełni podejściu do sztuki tego artysty z Bydgoszczy. Może najbardziej pasuje tutaj termin, który używany jest w świecie amerykańskiej krytyki artystycznej – visionery art. Jest bowiem Wypijewski artystą niekonwencjonalnym o ogromnej, niekończącej się wyobraźni. Zdumiewa jego nowoczesne podejście do własnych obrazów, jako dzieł otwartych, które zawsze pod wpływem impulsu mogą się zmienić w zupełnie inną stronę. Malarz zachęca także widzów do poszukiwania własnych interpretacji jego prac i zupełnie różnorodnych skojarzeń. H. Czachowski, Przedmowa [fragment]

autor: Bożena Olszewska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 40 zł

ed pills sold at gnc male enhancement drug commercial is there a cbd gummy for erectile dysfunction rexazyte male enhancement supplement what does extenze male enhancement do can you buy erectile dysfunction medication in stores supreme rx enhance male enhancement how can i treat erectile dysfunction naturally what is used in male enhancement pills vxl male enhancement directions does penis enlargement surgery help does slim help with sex drive what are the best sex pills to take sinrex male enhancement pills alli diet pills before and after pictures protein drinks lose weight prescribed diet pills phentermine do you need protein powder to lose weight prescription diet pills online uk how much fat intake to lose weight where can i buy keto pro x diet pills keto weight loss pills in sri lanka raspberry ketone fat burning pills reviews on g6 keto gummies what supplements help you lose weight how to lose weight running plan can cbd help treat anxiety are there benefits to smoking weed over cbd strains of cbd best for anxiety what is cbd pet products cbd gummi vitamins best cbd to get for pain are hemp gummies with labels in japanese cbd terpenes for pain relief hemp chill gummies nerve pain and cbd pure american hemp oil gummy bears total pure cbd gummies 300mg cbd products irving vegan cbd gummies recipe