Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich Powrót

Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich

Katalog wystawy "Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich". Ekspozycja prezentuje blisko 250 fotografii Bolesławy i Edmunda Zdanowskich – fotografików wileńskich, uczniów Jana Bułhaka, których tematem prac było miasto, architektura, pejzaże, portrety. Na ekspozycji zobaczyć będzie można ich zdjęcia reportażowe dotyczące wileńskich kiermaszów i jarmarków, organizowanych przy okazji świąt kościelnych. Szczególne miejsce zajmą tu zdjęcia z najpopularniejszego z nich – Kaziuka, a także z kiermaszów świętych Jana, Piotra i Pawła, jak i z okazji Niedzieli Palmowej oraz Zaduszek – wszystkie wykonane w połowie lat 30. XX wieku. Prace Zdanowskich, w całości pochodzące ze zbiorów Muzeum Etnograficznego, przeniosą nas w miniony czas wileńskiej atmosfery, ludzi i miejsc.

autor: Jolanta Jakubowska, Justyna Słomska-Nowak
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 38 zł 20zł

vigrx plus reviews oak valley medical clinic erectile dysfunction supplement to boost male sex drive minx sex pill reviews male sexual enhancer products can you take supplements with viagra does argan oil help penis enlargement why do probiotics help you with erectile dysfunction jmy male enhancement pills reviews vitamins you can take to help erectile dysfunction male enhancement pill intense arousal cbd gummies extreme mood enhancer reviews how can a man cure premature ejaculation vrox maximum strength male enhancement easy carry package reviews can becoming vegetarian lose weight does keto diet pills work reviews what weight loss pills can a doctor prescribe how to cancel keto diet pills power keto gummies pioneer woman diet pills blood sugar levels where to buy flush the fat pills how does goli acv gummies work weight loss usa vegetarian diet keto pill shark tank price smoothie lose weight fast lean start keto pill how long does it take for ozempic to lose weight how many miles to walk to lose weight using treadmill to lose weight how do you spell lose weight novo nordisk wegovy press release calories to lose weight and gain muscle 5 cbd gummies review do cbd bath products work can you mail cbd products via mail best cbd products california cannaverda cbd gummies fresh coast thc gummies cbd products spokane valley eating half a thc gummy