Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich Powrót

Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich

Katalog wystawy "Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich". Ekspozycja prezentuje blisko 250 fotografii Bolesławy i Edmunda Zdanowskich – fotografików wileńskich, uczniów Jana Bułhaka, których tematem prac było miasto, architektura, pejzaże, portrety. Na ekspozycji zobaczyć będzie można ich zdjęcia reportażowe dotyczące wileńskich kiermaszów i jarmarków, organizowanych przy okazji świąt kościelnych. Szczególne miejsce zajmą tu zdjęcia z najpopularniejszego z nich – Kaziuka, a także z kiermaszów świętych Jana, Piotra i Pawła, jak i z okazji Niedzieli Palmowej oraz Zaduszek – wszystkie wykonane w połowie lat 30. XX wieku. Prace Zdanowskich, w całości pochodzące ze zbiorów Muzeum Etnograficznego, przeniosą nas w miniony czas wileńskiej atmosfery, ludzi i miejsc.

autor: Jolanta Jakubowska, Justyna Słomska-Nowak
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 38 zł 20zł

essential oils for male enhancement young living herbal erection pills canada andro plus male enhancement pills what over the counter pills work for erections how long does extenze liquid take to work one more night male enhancement manhood male enhancement pills golden root male enhancement pill best natural male enhancement pill top male enhancement pill reviews where do they sell rhino pills does extenze liquid work right away ky male enhancement spray where to buy max performer pills what were the first keto pill from shark tank diet pills that actually work usa goli gummy weight loss what is the best weight loss pill for men wegovy buy online uk weight loss pill starts with f eli lilly wegovy trial cat ba diet pills do go keto gummies work does bloom suppress appetite how do cbd gummies work for anxiety cbd gummies for arthritis joint pain gummy thc edibles keoni cbd gummies tinnitus reviews which cbd products have thc how long does thc gummy last cbd gummies happy hemp how do you store thc gummies can hemp gummies help you quit smoking fresh leaf cbd gummies dosage chronic urination thirst and cbd gummies cbd cannabidiol gummies reviews full spectrum vegan cbd gummies green apple edibles with thc shark tank blue vibe cbd gummies does cbd help shingles pain