Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich Powrót

Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich

Katalog wystawy "Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich". Ekspozycja prezentuje blisko 250 fotografii Bolesławy i Edmunda Zdanowskich – fotografików wileńskich, uczniów Jana Bułhaka, których tematem prac było miasto, architektura, pejzaże, portrety. Na ekspozycji zobaczyć będzie można ich zdjęcia reportażowe dotyczące wileńskich kiermaszów i jarmarków, organizowanych przy okazji świąt kościelnych. Szczególne miejsce zajmą tu zdjęcia z najpopularniejszego z nich – Kaziuka, a także z kiermaszów świętych Jana, Piotra i Pawła, jak i z okazji Niedzieli Palmowej oraz Zaduszek – wszystkie wykonane w połowie lat 30. XX wieku. Prace Zdanowskich, w całości pochodzące ze zbiorów Muzeum Etnograficznego, przeniosą nas w miniony czas wileńskiej atmosfery, ludzi i miejsc.

autor: Jolanta Jakubowska, Justyna Słomska-Nowak
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 38 zł 20zł

Cbd Vape Products Sativa Cream 50mg Cbd Gummies Effects Does Cbd Do Anything Anxiety Isolate Cbd Gummies For Anxiety Cbd Gummies 3000mg Jar Where Can I Buy Prime Cbd Gummies Tucker Carlson And Cbd Gummies How To Vape Cbd For Anxiety And Depression Choosing Cbd Gummies How Long Does A Cbd Gummie Last Cbd Products At Target Stiiizy Hemp Infused Gummies Cbd Pet Products White Label Cbd Gummies For Relax Who Owns Smilz Cbd Gummies Can You Take Pain Medication With Cbd Oil Cbd Oil As A Sleep Aide Can Cbd Gummies Get You High Cbd Gummies Stronger Than Viagra Cbd Pain Cream How It Works