Wielkie Święto. O zwyczajach wielkanocnych w Polsce Powrót

Wielkie Święto. O zwyczajach wielkanocnych w Polsce

Książka „Wielkie Święto. O zwyczajach wielkanocnych w Polsce” autorstwa Hanny M. Łopatyńskiej opisuje wielkanocne tradycje począwszy od Środy Popielcowej , a skończywszy na Wielkanocnym Wtorku.

Mowa jest o zwyczajach powszechnie znanych i praktykowanych niemalże we wszystkich miejscach Polski, jak i o tych wyjątkowych, związanych wyłącznie z jednym regionem lub miejscowością. Autorka wyjaśnia genezę wielkanocnych praktyk i ich przemiany, wynikające m. in. z połączenia się sensów przedchrześcijańskich z chrześcijańskimi.

Zasadniczo tematem książki są tradycje związane z kulturą wsi, ale mowa jest także o świętowaniu w miasteczkach i miastach, w domach chłopskich, mieszczańskich i ziemiańskich, zarówno wśród katolików , jak i wyznawców prawosławia. „Wielkie Święto” powstało w oparciu o liczne źródła poświęcone temu tematowi: publikacje dawnych historyków i etnografów, współczesnych badaczy, wspomnienia, muzealne archiwalia.

Książka jest bardzo bogato ilustrowana. Zawiera przede wszystkim ilustracje ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Toruniu - fotografie archiwalne i współczesne, zdjęcia obiektów, zarówno wielkanocnych rekwizytów, jak i dzieł ludowych artystów. Są w niej także skany rycin z dziewiętnastowiecznych czasopism i dawnych pocztówek. Znaczna część fotografii została udostępniona przez inne instytucje z całej Polski – muzea, instytuty i archiwa, a także osoby prywatne.

Projekt graficzny i skład opracowała Matylda Sutuła Yoyo Design.

 

Publikację przygotowano na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

autor: Hanna M. Łopatyńska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 42 zł

number 1 in male enhancement how do pelvic floor exercises help erectile dysfunction rhino pills vs viagra male package enhancer bench where to buy sexual enhancement pills does cayenne pepper help with erectile dysfunction dabur product for premature ejaculation green and black chinese sex pills 30 mg diet pills which are the best keto pills home remedy for appetite suppression wegovy medi weight loss weight loss pills diethylpropion if i lose weight will i have extra skin what is xenical diet pill queen elizabeth lose weight best exercise to lose weight fast at home best apple cider vinegar gummies with mother eat clean diet plan for weight loss inferno 2 diet pills review keto infinite accel pills will they accel your weight quickest weight loss pills can you bring thc gummies on a airplane relax cbd gummies 500 mg thc gummies will hemp gummies show up on a drug test are royal cbd gummies safe is 50 mg of thc gummies a lot how long do thc gummies take to have effect can cbd gummies help with nerve pain cbd pharmacy sale on gummies do thc gummies get you high how much cbd should you use for severe pain can cbd gummies cause dizziness martha stewart cbd gummies where to buy thc h thc jd gummies cbd products bellingham sour gummy bears cbd edibles near me does cbd pain relief work cbd softgels with melatonin for sleep