Wielkie Święto. O zwyczajach wielkanocnych w Polsce Powrót

Wielkie Święto. O zwyczajach wielkanocnych w Polsce

Książka „Wielkie Święto. O zwyczajach wielkanocnych w Polsce” autorstwa Hanny M. Łopatyńskiej opisuje wielkanocne tradycje począwszy od Środy Popielcowej , a skończywszy na Wielkanocnym Wtorku.

Mowa jest o zwyczajach powszechnie znanych i praktykowanych niemalże we wszystkich miejscach Polski, jak i o tych wyjątkowych, związanych wyłącznie z jednym regionem lub miejscowością. Autorka wyjaśnia genezę wielkanocnych praktyk i ich przemiany, wynikające m. in. z połączenia się sensów przedchrześcijańskich z chrześcijańskimi.

Zasadniczo tematem książki są tradycje związane z kulturą wsi, ale mowa jest także o świętowaniu w miasteczkach i miastach, w domach chłopskich, mieszczańskich i ziemiańskich, zarówno wśród katolików , jak i wyznawców prawosławia. „Wielkie Święto” powstało w oparciu o liczne źródła poświęcone temu tematowi: publikacje dawnych historyków i etnografów, współczesnych badaczy, wspomnienia, muzealne archiwalia.

Książka jest bardzo bogato ilustrowana. Zawiera przede wszystkim ilustracje ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Toruniu - fotografie archiwalne i współczesne, zdjęcia obiektów, zarówno wielkanocnych rekwizytów, jak i dzieł ludowych artystów. Są w niej także skany rycin z dziewiętnastowiecznych czasopism i dawnych pocztówek. Znaczna część fotografii została udostępniona przez inne instytucje z całej Polski – muzea, instytuty i archiwa, a także osoby prywatne.

Projekt graficzny i skład opracowała Matylda Sutuła Yoyo Design.

 

Publikację przygotowano na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

autor: Hanna M. Łopatyńska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: zł

drug for penis enlargement jackhammer male enhancement yoga for penis enlargement rexavar male enhancer supplement honey male enhancement review best penis enlargement theories ayurvedic oil for premature ejaculation zyacin male enhancement maximum k10 male enhancement pill watery sperm and premature ejaculation how much for penis enlargment does phentermine cause erectile dysfunction viagra premature ejaculation review where to buy viagra gel how did demi lovato lose weight how to lose weight regain after gastric bypass surgery how much are the keto diet pills can steroids help you lose weight keto pills stanford student stop smoking and lose weight does delta 8 help you lose weight can you take keto pills if not on keto diet popular prescribed diet pills is diet pills good for the body keto 180 diet pills best game to lose weight best swim workouts to lose weight fat burning pills lipozene cannaleafz cbd gummies review how to use cbd oil to help fibromyalgia pain cbd helps with back pain dr oz green apple cbd gummies is cbd or thc best for anxiety is it bad to take cbd gummies everyday good day chocolate cbd sleep cbd gummies for ain mile high cure cbd gummies does cbd oil help with anxiety or depression cbd oil dosage for osteoarthritis pain martha stewart cbd gummies valentine