Tatuaż. Symbol, piętno, piękno Powrót

Tatuaż. Symbol, piętno, piękno

Nasza wystawa jest próbą całościowego spojrzenia na zjawisko tatuażu w różnych kontekstach społecznych, historycznych i kulturowych. Nie chcemy nikogo na siłę przekonywać do innych racji. Zależy nam na pokazaniu złożoności tego tatuatorskiego fenomenu i oswojenia go. Intrygujący i nie bez znaczenia jest fakt, że sam sposób trwałego barwienia pod skórą wzorów na ciele spotykamy prawie pod każdą długością i szerokością geograficzną, we wszystkich epokach historycznych. Powszechność tego zjawiska, i to niezależnie od ram kulturowych, jest ogromna. [...]

Aspekt estetyczny miał zawsze duże znaczenie w tatuowaniu, nawet jeżeli nie był pierwszoplanowy. Wszak każde ułożenie na ciele rysunku, nawet najprostszego, przybiera formę kompozycji plastycznej. We współczesnej kulturze właśnie ten punkt widzenia wydaje się najważniejszy. Tatuatorzy prześcigają się w wymyślaniu nowych wzorów, aspirując do bycia kompletnymi artystami. Osoby wytatuowane nierzadko stają się „kolekcjonerami” nowych rysunków na ciele  – mając już jeden, nie mogą oprzeć się sile dokładania kolejnych. Niewątpliwie, tatuowanie wciąga. Trudno w tej chwili powiedzieć, czy moda na tatuaże minie, tak jak wiele innych mód, czy też przybierze jeszcze na sile. Póki co próbujmy zrozumieć to zjawisko, poznając jego historyczne, kulturowe i tożsamościowe uwarunkowania.

Hubert Czachowski, fragment Przedmowy

autor: Piotr Dąbrowski, Aleksandra Jarysz
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 95 zł

male sex pills onenight stand pills to slow down sex drive prime CBD gummies penis enlargement the best natural erectile dysfunction supplements eroxin male enhancement reviews what helps with low sex drive what is in CBD gummies for ed best all natural male enhancer what food is a natural viagra uprise premium male enhancement does quitting smoking help with erectile dysfunction male enhancement pills heb natural ed pills that work estrogen can help with sex drive semaglutide pills vs injections for weight loss meticore weight loss supplement reviews weight loss pills during pregnancy number one proven weight loss supplement weight loss pill advertisement reviews speedy keto acv gummies testosterone pills for weight loss supplements for skin elasticity weight loss best weight loss fiber supplement kelly clarkson keto gummies review best pill supplements for weight loss muscle gain and energy 2024s weight loss pills is the shark tank keto gummies legit vital care nutrition keto gummies weight loss supplements green tea extract low thyroid weight loss supplements cbd gummies swansea rats modulate sleep cbd shark tank cbd gummy cbd gummies by truth cbd gummies en espanol buy cbd gummies online uk eagle hemp gummies cost cbd gummies legal in tennessee living gummies cbd indica plus cbd gummies in tin can