Tatuaż. Symbol, piętno, piękno Powrót

Tatuaż. Symbol, piętno, piękno

Nasza wystawa jest próbą całościowego spojrzenia na zjawisko tatuażu w różnych kontekstach społecznych, historycznych i kulturowych. Nie chcemy nikogo na siłę przekonywać do innych racji. Zależy nam na pokazaniu złożoności tego tatuatorskiego fenomenu i oswojenia go. Intrygujący i nie bez znaczenia jest fakt, że sam sposób trwałego barwienia pod skórą wzorów na ciele spotykamy prawie pod każdą długością i szerokością geograficzną, we wszystkich epokach historycznych. Powszechność tego zjawiska, i to niezależnie od ram kulturowych, jest ogromna. [...]

Aspekt estetyczny miał zawsze duże znaczenie w tatuowaniu, nawet jeżeli nie był pierwszoplanowy. Wszak każde ułożenie na ciele rysunku, nawet najprostszego, przybiera formę kompozycji plastycznej. We współczesnej kulturze właśnie ten punkt widzenia wydaje się najważniejszy. Tatuatorzy prześcigają się w wymyślaniu nowych wzorów, aspirując do bycia kompletnymi artystami. Osoby wytatuowane nierzadko stają się „kolekcjonerami” nowych rysunków na ciele  – mając już jeden, nie mogą oprzeć się sile dokładania kolejnych. Niewątpliwie, tatuowanie wciąga. Trudno w tej chwili powiedzieć, czy moda na tatuaże minie, tak jak wiele innych mód, czy też przybierze jeszcze na sile. Póki co próbujmy zrozumieć to zjawisko, poznając jego historyczne, kulturowe i tożsamościowe uwarunkowania.

Hubert Czachowski, fragment Przedmowy

autor: Piotr Dąbrowski, Aleksandra Jarysz
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 95 zł

alpha male enhancement capsule premature ejaculation medicine singapore erectify ultra male enhancement viagra and energy drink zytenz spray maximum strength male enhancement penis enlargement results before and after best libido booster for male zinc high risk merchant account male enhancement premature ejaculation pills in india quora rocky male enhancement premature ejaculation causes erectile dysfunction does apple cider vinegar enlarge a penis male enhancement pills safety stamina 9 male enhancement pills reviews natural equivalent of viagra patanjali ayurvedic medicine for premature ejaculation do premature ejaculation cause infertility libido tablets male penis enlargement pills ads best place to get viagra online review of systems for erectile dysfunction metformin male libido japanese blue diet pill easy dinners to lose weight will taking keto pills interfere with iga vasculitis best weight loss pills burn fat can you lose weight with slim fast how to lose weight in 1 month at home naturally keto weight loss pills free trial tired of trying to lose weight diet pills with dmaa gnc pills that help you lose stomach fat meal plan to lose weight gain muscle female cellucor diet pills that work lose weight gain energy supplement can you lose weight by jump rope does drinking a gallon of water help lose weight best pills for menopause weight loss vegan diet pills ana tumblr hot body diet pills reviews