Stary sposób na gęś Powrót

Stary sposób na gęś

Stary sposób na gęś „Dobra gąska, dobra gąska, wyśpię się pod pierzyną i najem się miąska”- mawiano dawniej, doceniając bardziej niż obecnie zalety tego najważniejszego spośród hodowanych w przeszłości ptaków domowych. Współcześnie, kiedy pierzyny odchodzą w zapomnienie, a potrawy z gęsiny rzadko pojawiają się na naszych stołach, warto przypomnieć sobie o zaletach gęsi, zwłaszcza o tych kulinarnych. [...] Przepisy na takie potrawy znajdziecie Państwo w naszej publikacji. Mam nadzieję, że zbiór oryginalnych receptur na dania i przetwory z gęsiny, pochodzących z dawnych książek kucharskich i czasopism przyczyni się przynajmniej w niewielkim stopniu do tego, aby gęś wróciła do naszego, chociażby tylko świątecznego menu". Ze Wstępu   Toruń 2018, wydanie II, ss. 72  

autor: Grażyna Szelągowska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 20 zł

how do you fix premature ejaculation does viagra help sperm motility penis enlargement pills natural the pill male enhancement 12k male enhancement pills what store to buy mvp gold male enhancement pills natural viagra food for male consumer reports male enhancement reviews best premature ejaculation pills in dubai male enhancement oil usa reviews of keto bites gummies keto genesis keto acv gummies side effects biopure keto gummies on shark tank khloe weight loss pill arnold weight loss pills weight loss supplement programs top 10 weight loss pills bodybuilding buying weight loss pills online weight loss pill that goes in your belly button supplements to help with bloating and weight loss glutathione supplement weight loss garcinia cambogia pills and vingar pills for weight loss is there any weight loss pills for 14 year olds go extra keto gummies advance weight loss pills buy weight loss supplement online weight loss supplement for women reviews what is the best pill to take for weight loss what cbd products are sold at sheetz blueberry gummies thc cannabis weight loss gummies hemp bomb gummies price ugly cbd gummies best cbd gummies to quit smoking prime max cbd gummies best cbd sleep gummies for adults cbd pain relief and anxiety mail order delta 9 gummies cbd dementia sleep where can i buy delta 9 gummies in florida