Pluskowęsy z tamtych lat Powrót

Pluskowęsy z tamtych lat

"Książka jest wydana bliźniaczo do poprzedniej Nawry z tamtych lat.  Stanowią one swoisty dyptyk. Publikacja Pluskowęsy z tamtych lat – podobnie jak jej poprzedniczka – nie jest opracowaniem naukowym, czysto historycznym. To książka bardziej do poczytania i oglądania, do zauroczenia się „małą ojczyzną”. Autor tworząc swoją narrację otwiera różne wątki i ciekawostki z przeszłości związane z majątkiem w Pluskowęsach. Nie zawsze dając gotowe odpowiedzi angażuje odbiorcę do własnych indywidualnych poszukiwań."

Hubert Czachowski, z Przedmowy

Toruń 2019 r.

autor: Feliks Stolkowski
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: Nakład wyczerpany zł

distinctive ways to treat erectile dysfunction male enhancement pills from shark tank pelican gummies male enhancement best penis enlargement pills ever cbd gummy sex pills does penis enlargement supplement works where to buy black king kong male enhancement pills pills to get an erection advantages to using weight loss pills pounds lost weight loss pills side effects avc pro plan keto gummies how much is ketology keto gummies supplements to add to water for weight loss are there any keto gummies that actually work best keto acv gummy best over the counter weight loss pills august 2024 efa supplements for weight loss bee pollen supplements for weight loss lab quality cbd gummy tincture ingredient canodyne relieve cbd pain gel is cbd daily for pain new age advanced hemp gummies review cannabis gummy squares cbd dosage for anxiety forum should you take melatonin and hemp gummies hazelhills cbd gummies delta 9 thc gummies side effects mike tyson cbd gummy splash gummies thc cbd gummies highline dangers of thc gummies dragons den cbd gummies quit smoking 20mg cbd gummie do cbd gummies raise blood pressure cannabis gummies recipe tincture cbd benefits for depression blog fda cbd consumable products botanical farms cbd gummies buy does cbd salve work for nerve pain cbd gummies ti curb anxiety