Pluskowęsy z tamtych lat Powrót

Pluskowęsy z tamtych lat

"Książka jest wydana bliźniaczo do poprzedniej Nawry z tamtych lat.  Stanowią one swoisty dyptyk. Publikacja Pluskowęsy z tamtych lat – podobnie jak jej poprzedniczka – nie jest opracowaniem naukowym, czysto historycznym. To książka bardziej do poczytania i oglądania, do zauroczenia się „małą ojczyzną”. Autor tworząc swoją narrację otwiera różne wątki i ciekawostki z przeszłości związane z majątkiem w Pluskowęsach. Nie zawsze dając gotowe odpowiedzi angażuje odbiorcę do własnych indywidualnych poszukiwań."

Hubert Czachowski, z Przedmowy

Toruń 2019 r.

autor: Feliks Stolkowski
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: Nakład wyczerpany zł

treating menopausal lack of sex drive bayside medical clinic erectile dysfunction blackcore edge max male enhancement male plastic surgery enhancement pill to help manitain erection male enhancement pills before and after strong back male enhancement review male enhancement pills resluts will statins help with erectile dysfunction can you use male enhancement pills if you got diabetes what happens when you stop taking male enhancement drugs big red ed pills can you treat erectile dysfunction with anastrolzole all night male enhancement pcos diet plan for weight loss ways to lose weight and gain muscle radiant swift keto pills reviews pro diet plus pills easy cleanse diet weight loss keto gummies free bottle weight loss gummy bears shark tank mega tea diet pill reviews directions to take keto pills can i take any diet pills while breastfeeding diet clarity keto pills are keto gummies safe for high blood pressure kgx keto pills reviews keeping blood sugar levels stable to lose weight if i lose weight will my boobs get smaller any weight loss pills that work green dolphin cbd full spectrum gummies cbd topical spray for pain tranquil leaf cbd gummies cost best cbd pain patches how much does jolly cbd gummies cost thc gummies around me hemp clinic hemp chill gummies everyday optional cbd gummies thc cbd gummies near my location 25g cbd gummies