(Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy Powrót

(Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy

Publikacja towarzyszy wystawie "(Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy".  Wystawa jest propozycją przyjrzenia się przedmiotom, które ludzie na różne sposoby ratują przed unicestwieniem, dając im drugie życie. Ekspozycja pokaże, że wtórne wykorzystywanie rzeczy nie jest wymysłem współczesności, a ich naprawianie niekoniecznie wiąże się z niedostatkiem. Przewrotny tytuł ma skłonić do refleksji nad pomysłowością człowieka, który stara się o to, aby coś już niepotrzebnego zamienić w potrzebne, coś, co straciło swój poprzedni blask odzyskało piękno, a coś zużytego, znowu stało się cenne. Więcej informacji o wystawie

autor: Hanna M. Łopatyńska, Grażyna Szelągowska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 35 zł 17zł

cheapest erectile dysfunction pills generic winn dixie natural ingredients for male enhancement garlic pills for erectile dysfunction quick fix for premature ejaculation vibrations to help erectile dysfunction herbal youth alpha male enhancement reviews male sexual enhancement tablets best sex drive supplements does over the counter sex pills work non prescription erection pills uk sex pills at convenience stores life cbd male enhancement reviews plant v male enhancement quick fix male enhancement mens sex pills viagra male honey enhancement near me can tantra help with premature ejaculation buy best ed pills trial pack rid lips sex aid pill blister pack is viadex male enhancement safe fire ant male enhancement review cvs male enhancement supplements sexual enhancement pills market longer lasting sex pills chemist warehouse can viagra help with pe vrox male enhancement barcode round 2 male enhancement male intercourse enhancement cream top male erection pills schwinnng super strength male enhancement formula penis enlargement cream in rite aid when csn help with erectile dysfunction man uses male enhancement pill cinmun pills for ed jackd male enhancement review male enhancement natural supplement cbd for extreme lower back pain how strong are cbd gummies cbd gummies that make you feel high best cbd oil to make you sleep