(Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy Powrót

(Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy

Publikacja towarzyszy wystawie "(Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy".  Wystawa jest propozycją przyjrzenia się przedmiotom, które ludzie na różne sposoby ratują przed unicestwieniem, dając im drugie życie. Ekspozycja pokaże, że wtórne wykorzystywanie rzeczy nie jest wymysłem współczesności, a ich naprawianie niekoniecznie wiąże się z niedostatkiem. Przewrotny tytuł ma skłonić do refleksji nad pomysłowością człowieka, który stara się o to, aby coś już niepotrzebnego zamienić w potrzebne, coś, co straciło swój poprzedni blask odzyskało piękno, a coś zużytego, znowu stało się cenne. Więcej informacji o wystawie

autor: Hanna M. Łopatyńska, Grażyna Szelągowska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 35 zł 17zł

health promotion services information male enhancement reviews mens health penis enlargement review RESOURCES resources male enhancement reviews Health Benefits Of Sexual Intercourse best male enhancement drug to get hard fast Premature Ejaculation (PE): Causes, Symptoms & Treatment naturally huge male enhancement pills What Male Enhancement Pills Can Do For You? can viagra help with sex and relationships testo male enhancement reviews RESOURCES resources male enhancement reviews List Of FDA Approved Male Enhancement Pills max male enhancement reviews RESOURCES resources male enhancement reviews Erectile Dysfunction: Causes , Symptoms & Prevention best natural ed pills Premature Ejaculation (PE): Causes, Symptoms & Treatment naturally huge male enhancement pills Viagra Not Working: What Can I Do? What Is an Erection? What Male Enhancement Pills Can Do For You? can viagra help with health and wellness rhino male enhancement where to buy drugs and supplements does male enhancement pills really work mens health penis enlargement review Erectile Dysfunction: Causes , Symptoms & Prevention best natural ed pills Premature Ejaculation (PE): Causes, Symptoms & Treatment naturally huge male enhancement pills List Of FDA Approved Male Enhancement Pills max male enhancement reviews