Muzyka ludowa z Kujaw i Pałuk (CD) Powrót

Muzyka ludowa z Kujaw i Pałuk (CD)

Muzyka ludowa z Kujaw i Pałuk
Płyta CD (II wydanie)

Celem wydawnictwa jest promocja tradycyjnej muzyki Kujaw i Pałuk. Utwory przechowywane w Archiwum Działu Folkloru Muzeum Etnograficznego w Toruniu: przyśpiewki, piosenki taneczne, pieśni oraz tańce, zostały zarejestrowane w latach 50.-70. XX wieku. Są one cenne ze względu na udział muzyków urodzonych jeszcze w XIX wieku. Wykonawcy to reprezentujący często przeciętny poziom muzyczny autentyczni wiejscy grajkowie i śpiewacy, którzy na co dzień zajmowali się gospodarzeniem, a nie muzykowaniem. Głównym kryterium doboru muzyków była ich pamięć o dawnym repertuarze, a nie umiejętności muzyczne. Stąd dla współczesnego odbiorcy nagrania te mogą brzmieć bardzo surowo, wręcz archaicznie, zdarzają się bowiem muzykom wyraźne potknięcia, fałszywe dźwięki. Publikacja tych nagrań wydaje się jednak ważna, bo dokumentuje i przybliża mniej idealizowany, autentyczny obraz wiejskiej kultury muzycznej, stanowiąc pewną przeciwwagę dla większości propozycji nagraniowych realizowanych z udziałem wyselekcjonowanych, najzdolniejszych wiejskich artystów.
Dokumentację nagraniową dla Muzeum Etnograficznego zapoczątkował Roderyk Lange (w latach 1957-1966). W jego nagraniach dominują utwory związane z tańcem: przyśpiewki, piosenki taneczne oraz muzyka instrumentalna. Materiał zebrany przez późniejszych zbieraczy (Krystynę Pospiech-Tubaję, Ewę Arszyńską) jest bardziej różnorodny, zawiera nagrania pieśni lirycznych i obrzędowych. We wszystkich przypadkach rejestracji dokonywano na amatorskim sprzęcie, co wpłynęło na jakość techniczną nagrań. Mamy nadzieję, że świadomość dużej wartości dokumentalnej i historycznej tych nagrań pomoże słuchaczom w ich odbiorze. Wybór nagrań i teksty: Agnieszka Kostrzewa

Opis płyty

autor: Muzyka ludowa
kategoria: Ogólna rodzaj: CD Audio

Cena: 15 zł

kamagra male enhancement pills virilvalor xl male enhancement foiuid that help sex drive can zinc treat erectile dysfunction supplements to decrease male libido does viagra help premature ejaculation hot rod natural male enhancement king size male enhancement in stores best ways to help erectile dysfunction sgs male enhancement pills how to lose weight with hypothyroid acv keto gummies vs goli gummies pills that work for men loss fat gain muslce best way to lose weight for pcos how much weight can i lose if i stop eating add fat burner pill to diet do tapeworms make you lose weight truly keto gummies ree drummond over 40 and can t lose weight best weight loss fat burning pills diet pill taking south africa by storm should you run before or after workout to lose weight are goli acv gummies safe if you lose weight does your penis grow cbd for anxiety and overthinking pure cbd cream for pain colorado can cbd oil help with pain from shingles miracle leaf cbd gummy bears 3 cbd product level of cbd in lotion needed to feel pain relief how does cbd work on back pain what do hemp gummies actually do microdose cbd for anxiety honeydew cbd gummies most reliable source of cbd products cbd vs kratom for pain relief what does cbd do for back pain cbd oil for pain management evaluated by the fda cbd gummies in ri is hemp better than cbd oil for pain real people