Muzyka ludowa z Kujaw i Pałuk (CD) Powrót

Muzyka ludowa z Kujaw i Pałuk (CD)

Muzyka ludowa z Kujaw i Pałuk
Płyta CD (II wydanie)

Celem wydawnictwa jest promocja tradycyjnej muzyki Kujaw i Pałuk. Utwory przechowywane w Archiwum Działu Folkloru Muzeum Etnograficznego w Toruniu: przyśpiewki, piosenki taneczne, pieśni oraz tańce, zostały zarejestrowane w latach 50.-70. XX wieku. Są one cenne ze względu na udział muzyków urodzonych jeszcze w XIX wieku. Wykonawcy to reprezentujący często przeciętny poziom muzyczny autentyczni wiejscy grajkowie i śpiewacy, którzy na co dzień zajmowali się gospodarzeniem, a nie muzykowaniem. Głównym kryterium doboru muzyków była ich pamięć o dawnym repertuarze, a nie umiejętności muzyczne. Stąd dla współczesnego odbiorcy nagrania te mogą brzmieć bardzo surowo, wręcz archaicznie, zdarzają się bowiem muzykom wyraźne potknięcia, fałszywe dźwięki. Publikacja tych nagrań wydaje się jednak ważna, bo dokumentuje i przybliża mniej idealizowany, autentyczny obraz wiejskiej kultury muzycznej, stanowiąc pewną przeciwwagę dla większości propozycji nagraniowych realizowanych z udziałem wyselekcjonowanych, najzdolniejszych wiejskich artystów.
Dokumentację nagraniową dla Muzeum Etnograficznego zapoczątkował Roderyk Lange (w latach 1957-1966). W jego nagraniach dominują utwory związane z tańcem: przyśpiewki, piosenki taneczne oraz muzyka instrumentalna. Materiał zebrany przez późniejszych zbieraczy (Krystynę Pospiech-Tubaję, Ewę Arszyńską) jest bardziej różnorodny, zawiera nagrania pieśni lirycznych i obrzędowych. We wszystkich przypadkach rejestracji dokonywano na amatorskim sprzęcie, co wpłynęło na jakość techniczną nagrań. Mamy nadzieję, że świadomość dużej wartości dokumentalnej i historycznej tych nagrań pomoże słuchaczom w ich odbiorze. Wybór nagrań i teksty: Agnieszka Kostrzewa

Opis płyty

autor: Muzyka ludowa
kategoria: Ogólna rodzaj: CD Audio

Cena: 15 zł

control pill male enhancement biolife cbd gummies ed disadvantages of using male sex pills rigid rx male enhancement pill vitamins for sex drive male duraflex male enhancement complex reviews harder erection pills uk ssri medication for premature ejaculation bull blood male enhancing pills reviews does testosterone help stronger erectile dysfunction gorilla max canine performance supplement rlx male enhancement sample penis enlarging pills work best male sex enhancer pill erectile dysfunction drugs covered by insurance what is the number 1 male enhancement pill dennis prager weight loss supplement 2024 clinically tested weight loss supplements ketology keto gummies oprah burning subcutaneous belly fat how many apple cider vinegar gummies fiber supplement for weight loss apple cider vinegar belly fat burner recipe benefits from goli apple cider vinegar gummies cost of keto blast gummies reviews for pro health keto acv gummies true fast keto acv gummies consumer reports keto acv gummies side effects cbd thc free products 2mg cbd gummies micro dose thc gummies urb effex delta 9 gummies canna anxiety cbd review green queen cbd products reagan cbd gummies review is indica or sativa cbd better for pain vermont cbd gummies urb delta 9 gummies 250mg cbd gummies are not that potent fact check 50 dollar cbd gummies theft