Menonici w Polsce i Prusach w XVI-XIX w. Powrót

Menonici w Polsce i Prusach w XVI-XIX w.

Książka Petera J. Klassena prezentuje społeczną i kulturową historię grupy osadników związanych z wyznaniem menonickim. To wydawnictwo o popularnonaukowym charakterze, oparte o badania archiwalne w Niemczech, Holandii i w Polsce,  napisane w sposób przejrzysty i jasny.

To cenna publikacja dotycząca dziedzictwa kulturowego Polski.

autor: Peter J. Klassen
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 30 zł