Materiały o kulturze i sztuce ludowej Polski Powrót

Materiały o kulturze i sztuce ludowej Polski

"Materiały o kulturze i sztuce ludowej Polski" Wandy Modzelewskiej pod red. Elżbiety Miecznikowskiej to kolejna publikacja z serii "Etnografia ocalona".

To rodzaj pamiętnika z terenu przygotowywanego po latach z wcześniejszych notatek przez działaczkę i propagatorkę przemysłu ludowego.

To wielowymiarowy dokument, opisujący polskie stroje ludowe, ale i tło społeczno-kulturowe urzędniczej machiny budowania przemysłu ludowego po 1945 r.

 

Osoby i instytucje, które chciałyby wykorzystać książkę w celach edukacyjnych i popularyzatorskich mogą otrzymać ją bezpłatnie.

Zamówienia składać można pod adresem: kontakt@etnomuzeum.pl. Liczba wydawnictw jest ograniczona.

 

Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Edycja limitowana, nie na sprzedaż

 

Toruń 2022

autor: Wanda Modzelewska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: zł

puredrive boost male enhancement gummies same as viagra pills male enhancement samples trial ron jermany male enhancement pills drugs treatment of erectile dysfunction rigid rx male enhancement best male sex enhancement pills test sample took 2 viagra pills ingredients in male enhancement supplements how much does cialix male enhancement cost troy aikmans male enhance pill growth factor male enhancement best pills for sexual enhancement how to help mentally and unable to perform sexually best selling weight loss pills target weight loss pills keto ultra diet pills gnc wegovy weight loss statistics cheat ways to lose weight fast ree drummond weight loss pill cbd gummies for circulation cbd gummies regulations cbd and weimaraners anxiety gummy molds thc how much cbd gummies to relax cbd infused products made by green cup which cbd product is best for arthritis delta 8 gummies how much thc license for cbd production gayle king cbd gummies cannabis gummies how to online store builder for cbd products cbd hemp infused drink products companies in palm beach fl thc cbn gummy gummy cbd tincture 500mg cbd gummies on sale near me white mold on my thc gummies cbd hemp production does cbd lower anxiety purekana premium cbd gummies where to buy