Materiały Muzeum Etnograficznego w Toruniu t. 4 Powrót

Materiały Muzeum Etnograficznego w Toruniu t. 4

Publikacja dostępna bezpłatnie w muzealnej czytelni online:
>> www.etnomuzeum.pl/czytelnia <<

Materiały Muzeum Etnograficznego w Toruniu, nr 4, red. H. Czachowski i O. Kwiatkowska, Toruń 2017

"Czwarty numer „Materiałów Muzeum Etnograficznego w Toruniu” w całości poświęcony jest problematyce antropologii rzeczy. [...] Przygotowane przez naszych pracowników artykuły na temat rzeczy wyraźnie dzielą się na dwie grupy. Pierwszą stanowią teksty dotyczące przede wszystkim przedmiotów znajdujących się w kolekcji Muzeum Etnograficznego w Toruniu, a kontakt z nimi wynika z wykonywanej profesji. [...] Drugi, wyraźnie wyróżniający się blok tekstów stanowią artykuły dotyczące rzeczy ze świata prywatnego osób o nich piszących".

Z Przedmowy


Spis treści

 • Przedmowa – Hubert Czachowski, Olga Kwiatkowska
 • Artur Trapszyc, Godło z ostrzem na sztorc. Symbol, mit i legenda w historii Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
 • Olga Kwiatkowska, Przypadki pewnej kołyski – szkic antropologiczny przedmiotu
 • Aleksandra Jarysz, Historie Mamy w kilku rzeczach ujęte
 • Jarosław Pawlikowski, Medal mojego pradziadka jako przykład kulturowej biografii rzeczy na tle społeczno-politycznych uwarunkowań w powojennej Polsce
 • Hubert Czachowski, Szafa „Tajemnice Różańca Świętego” – tajemnice przedmiotu
 • Dorota Kunicka, Z Nogatu nad Drwęcę. Prom „Jan” z Kępek
 • Kuba Kopczyński, Zagmatwana historia fotoplastykonu w Toruniu, czyli cały świat w drewnianej beczce
 • Hanna Łopatyńska, „Niech wam z myrty zielonej wykwitnie kwiat srebrny”. O dawnych pamiątkach ślubu i ślubnych jubileuszy
 • Katarzyna Czajkowska-Kordylewska, Historia kolekcji ceramiki huculskiej w zbiorach Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
 • Justyna Rochon, Prace konserwatorskie i analiza historyczno-ikonograficzna portretu Jana Bukowskiego z około drugiej połowy XVIII w.

autor: Tom zbiorowy
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 35 zł

how do you cure psychological erectile dysfunction androxene male enhancement support what does male virility enhancement mean organic male enhancement pills kardashians can anal maturation help with penis enlargement CBD gummies for ed and growth tablets to cure premature ejaculation male enhancement pills recommended by dr oz keto ripped acv gummies complaints alli diet pills for weight loss orlistat 60 mg capsules weight loss pills wilmington nc the appetite co weight loss pills transform keto transform keto and acv gummies reviews best weight loss supplement for men 2024 proton keto and acv gummies reviews guaranteed weight loss supplement for women over 50 angelina jolie keto gummies diy weight loss supplement keto friendly cbd gummies best sleep cbd capsules which cbd product is right for me best cbd and thc salve for pain cbd dosage sleep incredibles thc gummies 10 mg cbd gummy bears melatonin and thc gummies can you take cbd gummies on airplanes power cbd gummies 300 mg krave full spectrum cbd gummies reviews can you get high off of cbd gummies apple products melbourne cbd thc gummies price does thc gummies show up in drug tests cbd health benefits evidence suggests cbd gummies with trace amounts of thc thc gummies in houston contact biolyfte cbd gummies cbd and anxiety scholarly articles hellomood thc gummies green farm cbd gummies 300mg