Materiały Muzeum Etnograficznego w Toruniu t. 4 Powrót

Materiały Muzeum Etnograficznego w Toruniu t. 4

Publikacja dostępna bezpłatnie w muzealnej czytelni online:
>> www.etnomuzeum.pl/czytelnia <<

Materiały Muzeum Etnograficznego w Toruniu, nr 4, red. H. Czachowski i O. Kwiatkowska, Toruń 2017

"Czwarty numer „Materiałów Muzeum Etnograficznego w Toruniu” w całości poświęcony jest problematyce antropologii rzeczy. [...] Przygotowane przez naszych pracowników artykuły na temat rzeczy wyraźnie dzielą się na dwie grupy. Pierwszą stanowią teksty dotyczące przede wszystkim przedmiotów znajdujących się w kolekcji Muzeum Etnograficznego w Toruniu, a kontakt z nimi wynika z wykonywanej profesji. [...] Drugi, wyraźnie wyróżniający się blok tekstów stanowią artykuły dotyczące rzeczy ze świata prywatnego osób o nich piszących".

Z Przedmowy


Spis treści

 • Przedmowa – Hubert Czachowski, Olga Kwiatkowska
 • Artur Trapszyc, Godło z ostrzem na sztorc. Symbol, mit i legenda w historii Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
 • Olga Kwiatkowska, Przypadki pewnej kołyski – szkic antropologiczny przedmiotu
 • Aleksandra Jarysz, Historie Mamy w kilku rzeczach ujęte
 • Jarosław Pawlikowski, Medal mojego pradziadka jako przykład kulturowej biografii rzeczy na tle społeczno-politycznych uwarunkowań w powojennej Polsce
 • Hubert Czachowski, Szafa „Tajemnice Różańca Świętego” – tajemnice przedmiotu
 • Dorota Kunicka, Z Nogatu nad Drwęcę. Prom „Jan” z Kępek
 • Kuba Kopczyński, Zagmatwana historia fotoplastykonu w Toruniu, czyli cały świat w drewnianej beczce
 • Hanna Łopatyńska, „Niech wam z myrty zielonej wykwitnie kwiat srebrny”. O dawnych pamiątkach ślubu i ślubnych jubileuszy
 • Katarzyna Czajkowska-Kordylewska, Historia kolekcji ceramiki huculskiej w zbiorach Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
 • Justyna Rochon, Prace konserwatorskie i analiza historyczno-ikonograficzna portretu Jana Bukowskiego z około drugiej połowy XVIII w.

autor: Tom zbiorowy
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 35 zł

penis enlargement surgery korea types of generic viagra why does real penis enlargement doesn t exist quora sri lanka medicine for premature ejaculation fast flow penis enlargement elite male performance enhancer pill vigrx oil gnc vigrx plus avis forum buy generic viagra without prescription amino acids and premature ejaculation mammoth patches male enhancement what prescription drugs raise libido in males what is vigrx delay spray best supplement for sexual performance alli diet pills blog how long should i walk to lose weight calculator garcinia gcb diet pills what is the new diet pill on the market thermogenic fat burner pills ignite 3 diet pills review how to lose weight while taking insulin i want to lose weight without counting calories peanut butter to lose weight can i take keto pills with hydroxycut ozempic make you lose weight does cabbage make you lose weight aids diet pill commercial where to buy keto fat burning pills types of high blood pressure pills blood pressure medications names list 900 mg cbd gummies effects cbd clinic pain relief stick cbd oil for anxiety and pain management farley 400x gummies cbd watermelon cbd infused gummy bears relax martha stewart cbd wellness gummies citrus medley vitality labs cbd gummies review cbd gummies legal in india mood delta 9 thc cbd gummies cbd gummies for migraine relief