Kujawskie sypanie wzorów piaskiem (płyta multimedialna) Powrót

Kujawskie sypanie wzorów piaskiem (płyta multimedialna)

Muzeum wydało trzecią płytę multimedialną z cyklu „Dziedzictwo niematerialne w województwie kujawsko-pomorskim”. Najnowsza publikacja nosi tytuł „Kujawskie sypanie wzorów piaskiem” i otrzymać ją można bezpłatnie w siedzibie Muzeum.

Tak jak poprzednio, jej przygotowanie i wydanie w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej sfinansował samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży, ale ma nieodpłatnie trafić do instytucji zajmujących się promowaniem niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także do bibliotek, szkół, domów kultury i osób zainteresowanych kulturą ludową.

Wzory wysypywane piaskiem stały się jednym z elementów sztuki ludowej charakterystycznych dla zdobnictwa kujawskiego, wyróżniającym gona tle sąsiednich regionów. Zwyczaj ten znany był na Kujawach od 2. poł. XIX w. Rozpowszechnił się w okresie pouwłaszczeniowym wraz ze wzrostem zamożności mieszkańców wsi, której efektem stała się większa dbałości o wnętrza mieszkalne i obejścia. Ta forma zdobnictwa, przekazywana z pokolenia na pokolenie, była domeną kobiet i cieszyła się wśród nich dużą popularnością. Do wysypywania wzorów używano białego piasku przynoszonego lub przywożonego zazwyczaj z tzw. piaśnicy, czyli miejsca gdzie kopano piasek. Musiał być suchy, sypki i miałki, dlatego wymagał odpowiedniego przygotowywania. Dla najstarszych tradycyjnych piaskowych wzorów charakterystyczne były motywy mitycznego drzewa życia, a także nawiązania do archaicznej symboliki solarnej i lunarnej.

Ta dawna forma zdobnictwa ludowego ze względu na swoją wizualną atrakcyjność cieszy się coraz większą popularnością wśród współczesnych widzów pokazów i konkursów, które dają im możliwość aktywnego uczestnictwa poprzez tworzenia własnych kompozycji piaskowych. Została doceniona przez zaliczenie jej do unikalnych elementów dziedzictwa niematerialnego Kujaw, które należy utrwalać i promować celem kształtowania poczucia tożsamości regionalnej, będącej istotnym składnikiem naszej kultury narodowej.

Osoby i instytucje, które chciałyby wykorzystać płytę (dostępną w języku polskim lub angielskim) w celach edukacyjnych i popularyzatorskich mogą otrzymać ją bezpłatnie. Płyty osobiście odbierać można w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Toruniu w godz. 8.00-16.00 (tel. 56 622 36 49, e-mail: kontakt@etnomuzeum.pl). Liczba wydawnictw jest ograniczona.

Pierwsza płyta z serii „Dziedzictwo niematerialne w województwie kujawsko-pomorskim” ukazała się w 2016 r. i dotyczyła kujawskiego obrzędu „chodzenia z kozą” (więcej informacji). W 2017 roku ukazała się publikacja o szymborskich przywołówkach (więcej informacji).

autor:
kategoria: Ogólna rodzaj: DVD

Cena: zł

vitamin to help sex drive newport natural health enhanced male natural medication for premature ejaculation how long do male enhancement pills take to work rhino sex pills numbers mean best mens male enhancement drugs that cure erectile dysfunction gnc top male enhancement products african male enhancement herbs biolife cbd gummies for male enhancement natural ingredients for male enhancement natural male sex drive enhancers does anxiety pills affect your sex drive instant male sexual dysfunction enhancement reviews instant male sexual dysfunction enhancement reviews ayurvedic treatment to cure premature ejaculation viagra with iron supplement cbd gummies for penis enhancement does grapefruit suppress appetite fast working diet pills gnc can i take wegovy while pregnant kelly clarkson keto blast gummies amino acid pills weight loss great results keto gummies mancore total fat burn diet pills weightlifting exercises to lose weight how long does a wegovy pen last top diet pills in target does keto diet help with arthritis sarms to lose weight lose weight vision board keto pill usa womens soccer team medusa thc gummies thc levels in gummies how many 25mg cbd gummies should i eat premier hemp sugar free gummy bears with cbd can i bring my cbd gummies on a flight best cbd gummies autism science behind cbd pain relief ra royal gummies cbd