Haft kujawski Powrót

Haft kujawski

Muzeum Etnograficzne w Toruniu wydało czwartą płytę w ramach projektu „Dziedzictwo niematerialne w województwie kujawsko-pomorskim”. Tegoroczna publikacja zatytułowana jest „Haft kujawski” i  zawiera materiały multimedialne (teksty, rysunki, fotografie, filmy oraz wzory do druku). Można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Muzeum.  

Ideą powstania płyty było nie tylko zaprezentowanie specyfiki i historii tego rękodzieła, ale przede wszystkim pokazanie procesu powstawania haftu: wybór surowca (nici do haftowania, tkaniny), komponowanie wzoru i przeniesienie go na tkaninę, użycie określonych ściegów do wykonania wybranych motywów, tworzących wzór. Wydawnictwo ukazuje precyzyjność i żmudność  tworzenia każdego fragmentu kompozycji. Jednocześnie zwraca uwagę na kreatywność całego procesu.

Płyta może służyć jako materiał dydaktyczny do zdobywania wiedzy o hafcie kujawskim  oraz nauki  wyszywania. Do tej pory hafciarki – twórczynie ludowe – były wyłącznym depozytariuszem tej umiejętności oraz nauczycielkami nowych twórców. Znajomość haftu kujawskiego ocalała dzięki przeniesieniu go na współczesne formy – bieżniki, obrusy, serwetki czy też fartuszki kelnerskie. Warunkiem było jednak przetrwanie umiejętności jego wykonywania.

Motywy i wzory haftu kujawskiego związane są z tradycyjnym strojem ludowym.
W czasach współczesnych strój ten używany jest przede wszystkim przez zespoły folklorystyczne, taneczne oraz twórczynie ludowe. Należy zauważyć, że przekazywanie z pokolenia na pokolenie – zarówno w sposób sformalizowany jak i niesformalizowany –umiejętności wykonywania haftu  jest na szczęście procesem żywym i niezanikającym. Zasługuje on na wszelkie możliwe wsparcie, którego elementem jest płyta „Haft kujawski”.

Osoby i instytucje, które chciałyby wykorzystać płytę (dostępną w języku polskim lub angielskim) w celach edukacyjnych i popularyzatorskich mogą otrzymać ją bezpłatnie. Płyty osobiście odbierać można w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Toruniu w godz. 8.00-16.00 (tel. 56 622 36 49, e-mail: kontakt@etnomuzeum.pl). Liczba wydawnictw jest ograniczona.

Pierwsza płyta z serii „Dziedzictwo niematerialne w województwie kujawsko-pomorskim” ukazała się w 2016 r. i dotyczyła kujawskiego obrzędu „chodzenia z kozą” (więcej informacji). W 2017 roku Muzeum wydało publikację o szymborskich przywołówkach (więcej informacji), w 2018 roku płytę o kujawskim sypaniu wzorów piaskiem (więcej informacji.)

„Haft kujawski” ( seria: „Dziedzictwo niematerialne województwa kujawsko-pomorskiego”)
Koncepcja płyty, tekst, wybór materiałów audiowizualnych, reżyseria filmów: Dorota Kalinowska (MZKiD) i Kinga Turska-Skowronek (MET)
Redakcja: Hubert Czachowski, Justyna Słomska-Nowak
Opracowanie graficzne: Wojciech Kiwi Jaroszewski
Realizacja: Przemysław Bielawowski
Wydawca: Muzeum Etnograficzne w Toruniu, 2019

autor: Dorota Kalinowska (MZKiD) i Kinga Turska-Skowronek
kategoria: Ogólna rodzaj: DVD

Cena: zł

mens health penis enlargement review Viagra, Cialis, Levitra, and Stendra: Which Should You Choose? what is sex like on ed pills Male Sexual Enhancement Methods: Improve Sexual Performance are male enhancements drugs safe Can CBD Really Improve Your Sex Life? do viagra pills have an expiration date Viagra Not Working: What Can I Do? What Is an Erection? How To Have A Better Orgasm For Male can male enhancement medicine from thailand cause dry orgasm Male Sexual Enhancement Methods: Improve Sexual Performance are male enhancements drugs safe Sexual Function: What Factors Affect It? zen max male enhancement health promotion services information male enhancement reviews Premature Ejaculation (PE): Causes, Symptoms & Treatment naturally huge male enhancement pills Viagra Not Working: What Can I Do? What Is an Erection? Natural Herbs For Erectile Dysfunction Treatment ask men top sex pills Cannabidiol (CBD): Potential Health Benefits is 10mg of-CBD gummy a lot Male Sexual Enhancement Methods: Improve Sexual Performance are male enhancements drugs safe CBD: Mechanism of Action and Health Benefits cbd for depression anxiety reviews 10 Things That Could Be Causing Erectile Dysfunction sizevitrexx male enhancement pills mens health penis enlargement review RESOURCES resources male enhancement reviews Cannabidiol (CBD): Potential Health Benefits is 10mg of-CBD gummy a lot Penis Enlargement: How to Make an Adult Penis Bigger? what happens if you stop taking male enhancement pills