Haft kujawski Powrót

Haft kujawski

Muzeum Etnograficzne w Toruniu wydało czwartą płytę w ramach projektu „Dziedzictwo niematerialne w województwie kujawsko-pomorskim”. Tegoroczna publikacja zatytułowana jest „Haft kujawski” i  zawiera materiały multimedialne (teksty, rysunki, fotografie, filmy oraz wzory do druku). Można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Muzeum.  

Ideą powstania płyty było nie tylko zaprezentowanie specyfiki i historii tego rękodzieła, ale przede wszystkim pokazanie procesu powstawania haftu: wybór surowca (nici do haftowania, tkaniny), komponowanie wzoru i przeniesienie go na tkaninę, użycie określonych ściegów do wykonania wybranych motywów, tworzących wzór. Wydawnictwo ukazuje precyzyjność i żmudność  tworzenia każdego fragmentu kompozycji. Jednocześnie zwraca uwagę na kreatywność całego procesu.

Płyta może służyć jako materiał dydaktyczny do zdobywania wiedzy o hafcie kujawskim  oraz nauki  wyszywania. Do tej pory hafciarki – twórczynie ludowe – były wyłącznym depozytariuszem tej umiejętności oraz nauczycielkami nowych twórców. Znajomość haftu kujawskiego ocalała dzięki przeniesieniu go na współczesne formy – bieżniki, obrusy, serwetki czy też fartuszki kelnerskie. Warunkiem było jednak przetrwanie umiejętności jego wykonywania.

Motywy i wzory haftu kujawskiego związane są z tradycyjnym strojem ludowym.
W czasach współczesnych strój ten używany jest przede wszystkim przez zespoły folklorystyczne, taneczne oraz twórczynie ludowe. Należy zauważyć, że przekazywanie z pokolenia na pokolenie – zarówno w sposób sformalizowany jak i niesformalizowany –umiejętności wykonywania haftu  jest na szczęście procesem żywym i niezanikającym. Zasługuje on na wszelkie możliwe wsparcie, którego elementem jest płyta „Haft kujawski”.

Osoby i instytucje, które chciałyby wykorzystać płytę (dostępną w języku polskim lub angielskim) w celach edukacyjnych i popularyzatorskich mogą otrzymać ją bezpłatnie. Płyty osobiście odbierać można w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Toruniu w godz. 8.00-16.00 (tel. 56 622 36 49, e-mail: kontakt@etnomuzeum.pl). Liczba wydawnictw jest ograniczona.

Pierwsza płyta z serii „Dziedzictwo niematerialne w województwie kujawsko-pomorskim” ukazała się w 2016 r. i dotyczyła kujawskiego obrzędu „chodzenia z kozą” (więcej informacji). W 2017 roku Muzeum wydało publikację o szymborskich przywołówkach (więcej informacji), w 2018 roku płytę o kujawskim sypaniu wzorów piaskiem (więcej informacji.)

„Haft kujawski” ( seria: „Dziedzictwo niematerialne województwa kujawsko-pomorskiego”)
Koncepcja płyty, tekst, wybór materiałów audiowizualnych, reżyseria filmów: Dorota Kalinowska (MZKiD) i Kinga Turska-Skowronek (MET)
Redakcja: Hubert Czachowski, Justyna Słomska-Nowak
Opracowanie graficzne: Wojciech Kiwi Jaroszewski
Realizacja: Przemysław Bielawowski
Wydawca: Muzeum Etnograficzne w Toruniu, 2019

autor: Dorota Kalinowska (MZKiD) i Kinga Turska-Skowronek
kategoria: Ogólna rodzaj: DVD

Cena: zł

28 years old no sex drive sex drive at 58 products to help mens sex drive handling a girlfriend with an extreme sex drive flo vitamins sex drive who makes the best male enhancement pills graham crackers sex drive penis enlargement cup pile driver sex postion penis and enlargement can a bee sting to the penis enlarge it sex drive music list does coffee decrease sex drive low sex drive during hypothyroidism sex drive party kids dr rowe penis enlargement webmd penis enlargement without surgery male enhancement pills nz 300mg biotin cbd gummies best cbd for back pain near me cbd oil for nerve pain in thigh cbd for sleep oklahoma city ok cbd gummies work for anxiety where to put cbd patch for knee pain cbd gummies legal in ct proper cbd gummies for ed reviews do cbd gummies calm you does cbd oil actually help anxiety cbd capsules for anxiety uk best organic cbd gummies for sleep high cbd and low thc for sleep cbd for osteoporosis pain cbd for life pain does tropical cbd work for knee pain feel cbd disposable pen sleep best cbd pill for acne anxiety ree drummond cbd gummies fox news best cbd oil for dental anxiety cbd for pain medical journal cbd oil dental pain