Etnofotozofia Andrzeja Różyckiego Powrót

Etnofotozofia Andrzeja Różyckiego

Wystawie „Etnofotozofia Andrzeja Różyckiego” towarzyszy obszerna, bogato
ilustrowana publikacja. Zawarte są w niej teksty kuratorskie: Huberta Czachowskiego
„Andrzej Różycki: foto-zofia i etno-grafia. Prolegomena”, Karola Jóźwiaka „Andrzej Różycki
– w poszukiwaniu miejsca. Wszystkoizm” oraz Aleksandry Jarysz „Poszukiwania i
interwencje. Kolekcja sztuki ludowej, nieprofesjonalnej oraz sztuki prowincji Andrzeja
Różyckiego”.

Komentarze kuratorskie przybliżają twórczość Andrzeja Różyckiego i charakteryzują jego
wielość dróg artystycznych zamkniętych w spójną całość holistycznego, autorskiego projektu
– fotozofii. Teksty stanowią również wyjaśnienie dla związków Różyckiego z etnografią oraz
są wstępem do prezentacji jego różnorodnej kolekcji.

Rozbudowana część ilustracyjna została podzielona na dwie główne części i jest tożsama z
układem wystawy. W katalogu przekrojowo prezentujemy niezwykłą kolekcję sztuki ludowej,
nieprofesjonalnej oraz sztuki prowincji Andrzeja Różyckiego ukazując jej złożoność,
różnorodność i unikatowość. Druga część publikacji to prezentacja słynnych cykli
fotograficznych, kolaży i asamblaży, które stanowią obecnie spuściznę przechowywaną w
łódzkim Archiwum Fotozoficznym Andrzeja Różyckiego. Uzupełnieniem są tutaj fragmenty
tekstów autorstwa Różyckiego: „Drzewo poznania. Rozważania” oraz „Nostalgia za sacrum”.

Katalog „Etnofotozofia Andrzeja Różyckiego” to pierwsza publikacja, która koncentruje się
na kolekcjonerskiej pasji artysty. Nie stanowi ona podsumowania i nie dąży do
kompleksowości, a odkrywa przed czytelnikiem mniej znane oblicze fotografa, filmowca,
kolekcjonera, etnografa i fotozofa.


Autorem koncepcji graficznej katalogu jest Tomasz Wlaźlak,
Zdjęcia artefaktów wykonał Adam Zakrzewski

 

 

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

      

autor: Hubert Czachowski, Aleksandra Jarysz, Karol Jóźwiak
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 55 zł

will quitting smoking cure my erectile dysfunction smart male enhance boost can i have unprotected sex while on placebo pills things to cure premature ejaculation cbd gummies make your penis bigger ginkgo biloba male enhancement unbiased reviews of male enhancement pills what male enhancement pills work the best sx pills male enhancement drachen penis enlargement reviews cure premature ejaculation in islam limitless male enhancement pills how many viagra pills produced annualy no 1 male enhancement product do cbd ed gummies work made in china male enhancement pills natural weight loss pills that actually work marijuana weight loss gummies what are good fat burning pills lose weight with rybelsus does collagen make you lose weight buy now pay later diet pills how do i lose weight after hysterectomy how often do you take keto strong pills are keto flow gummies legit garcinia diet pills work exercises to lose weight and tone when do wegovy side effects stop new spectra cbd gummies where to buy eagle hemp gummies cbd cured my anxiety cbd gummies legal in nyc does hemp gummies help with anxiety thc gummies california 300 mg cbd pain freeze side effects gummy thc cbd cbd gummies pure extract cbd gummies wholesale no minimum best cbd e juice for anxiety anxiety cbd dosage needs