Etnofotozofia Andrzeja Różyckiego Powrót

Etnofotozofia Andrzeja Różyckiego

Wystawie „Etnofotozofia Andrzeja Różyckiego” towarzyszy obszerna, bogato
ilustrowana publikacja. Zawarte są w niej teksty kuratorskie: Huberta Czachowskiego
„Andrzej Różycki: foto-zofia i etno-grafia. Prolegomena”, Karola Jóźwiaka „Andrzej Różycki
– w poszukiwaniu miejsca. Wszystkoizm” oraz Aleksandry Jarysz „Poszukiwania i
interwencje. Kolekcja sztuki ludowej, nieprofesjonalnej oraz sztuki prowincji Andrzeja
Różyckiego”.

Komentarze kuratorskie przybliżają twórczość Andrzeja Różyckiego i charakteryzują jego
wielość dróg artystycznych zamkniętych w spójną całość holistycznego, autorskiego projektu
– fotozofii. Teksty stanowią również wyjaśnienie dla związków Różyckiego z etnografią oraz
są wstępem do prezentacji jego różnorodnej kolekcji.

Rozbudowana część ilustracyjna została podzielona na dwie główne części i jest tożsama z
układem wystawy. W katalogu przekrojowo prezentujemy niezwykłą kolekcję sztuki ludowej,
nieprofesjonalnej oraz sztuki prowincji Andrzeja Różyckiego ukazując jej złożoność,
różnorodność i unikatowość. Druga część publikacji to prezentacja słynnych cykli
fotograficznych, kolaży i asamblaży, które stanowią obecnie spuściznę przechowywaną w
łódzkim Archiwum Fotozoficznym Andrzeja Różyckiego. Uzupełnieniem są tutaj fragmenty
tekstów autorstwa Różyckiego: „Drzewo poznania. Rozważania” oraz „Nostalgia za sacrum”.

Katalog „Etnofotozofia Andrzeja Różyckiego” to pierwsza publikacja, która koncentruje się
na kolekcjonerskiej pasji artysty. Nie stanowi ona podsumowania i nie dąży do
kompleksowości, a odkrywa przed czytelnikiem mniej znane oblicze fotografa, filmowca,
kolekcjonera, etnografa i fotozofa.


Autorem koncepcji graficznej katalogu jest Tomasz Wlaźlak,
Zdjęcia artefaktów wykonał Adam Zakrzewski

 

 

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

      

autor: Hubert Czachowski, Aleksandra Jarysz, Karol Jóźwiak
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 55 zł

how can you cure erectile dysfunction bio lyfe cbd gummies for sex male enhancement support reviews will cocoa help with my sex drive dr axe male enhancement magnum trt male enhancement pills erectiplex male enhancement gummies male enhancement miracle zen extenze drink how to use xength x1 male performance enhancer supplement reviews label x male enhancement do blueberries help with erectile dysfunction swallow pill weight loss cost in usa fresh shape keto gummies chromium supplements and weight loss do keto gummies help to lose weight what are ingredients in keto gummies leanfire weight loss pills reviews good morning america weight loss pill best potassium supplement for weight loss gemini keto gummies website prescription weight loss pills comparison dietary supplements for weight loss norepinephrine apple cider vinegar gummies with the mother mix rx weight loss using natural herbal pills keto acv gummies max reviews dolly parton keto luxe gummies green stinger weight loss pills delta 8 thc edible gummies vermont thc gummies cbd gummies for hives is cbd good for fibromyalgia muscle pain hemp cbd dosage for anxiety cbd gummies for prostate cancer cbd gummies in kentucky cbd anxiety side effect hemp gummie and aleve does cbd affect anxiety right away big cbd product huile de cbd best cbd products out there