Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach Powrót

Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach

Nakładem Muzeum Etnograficznego w Toruniu ukazało się drugie wydanie książki  „Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach” autorstwa Huberta Czachowskiego, Agnieszki Kostrzewy i Hanny M. Łopatyńskiej, w ramach projektu „Kultura ludowa i tradycyjna”. Pierwsze wydanie w 2004 roku towarzyszyło czasowej wystawie pod tym samym tytułem. W nowej edycji książki zamieszczone zostały wzbogacone, rozbudowane i uaktualnione teksty oraz bogata ikonografia.

„Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach” są książką  monograficzną sumującą wiedzę na temat jednego z najstarszych, a zarazem wciąż żywych zwyczajów ludowych. Termin kolędowanie autorzy ujęli w szerokim kontekście kulturowym; nie ograniczając go tylko do okresu Bożego Narodzenia, ale rozszerzając na podobne zachowania występujące aż do Wielkanocy. W książce zamieszczono 3 teksty w sposób wszechstronny i analityczny traktujące temat, a także bogatą ikonografię: archiwalne i współczesne ilustracje oraz zdjęcia pokazujące różnorodność grup kolędniczych, także fotografie najciekawszych rekwizytów kolędniczych znajdujących się w polskich muzeach.

autor: Hubert Czachowski, Agnieszka Kostrzewa, Hanna M. Łopatyńska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: zł

bioxgenic power finish male enhancement capsules 60ct what foods help men erectile dysfunction male enhancement tension device by esl40 blk how does male enhancement pills work viagra used to treat erectile dysfunction vimax penis enlargement pills does exercise help with premature ejaculation supplements that help with sex drive man alive male enhancement does vigrx plus help premature ejaculation keto absolute pills ingredients can taking diet pills affect your thyroid fat burning pills that work yahoo control appetite diet pills prescription can you lose weight and still eat carbs how to lose weight using diet pills does keto pills suppress appetite how to loose weight on keto pills how many net calories to lose weight diet pills from sears how to lose weight with mast cell activation disorder can a 14 year old have diet pills keto bhb shark tank pills fda criminal prosecution diet pills free blood pressure screening hartig drug blood pressure medication effects on sperm medical blood pressure medication anxiety high blood pressure medication koi cbd gummies nighttime rest cbd gummies knoxville tn are cbd gummies illegal in indiana what are the best cbd gummies for back pain cbd oil for sexual performance anxiety can cbd be used for pain just cbd gummies review cbd oil and sleep problems how long does cbd take to work on pain relief cbd gummies without thc for sale clinical cbd gummies near me kangaroo cbd sugar free gummies