Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach Powrót

Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach

Nakładem Muzeum Etnograficznego w Toruniu ukazało się drugie wydanie książki  „Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach” autorstwa Huberta Czachowskiego, Agnieszki Kostrzewy i Hanny M. Łopatyńskiej, w ramach projektu „Kultura ludowa i tradycyjna”. Pierwsze wydanie w 2004 roku towarzyszyło czasowej wystawie pod tym samym tytułem. W nowej edycji książki zamieszczone zostały wzbogacone, rozbudowane i uaktualnione teksty oraz bogata ikonografia.

„Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach” są książką  monograficzną sumującą wiedzę na temat jednego z najstarszych, a zarazem wciąż żywych zwyczajów ludowych. Termin kolędowanie autorzy ujęli w szerokim kontekście kulturowym; nie ograniczając go tylko do okresu Bożego Narodzenia, ale rozszerzając na podobne zachowania występujące aż do Wielkanocy. W książce zamieszczono 3 teksty w sposób wszechstronny i analityczny traktujące temat, a także bogatą ikonografię: archiwalne i współczesne ilustracje oraz zdjęcia pokazujące różnorodność grup kolędniczych, także fotografie najciekawszych rekwizytów kolędniczych znajdujących się w polskich muzeach.

autor: Hubert Czachowski, Agnieszka Kostrzewa, Hanna M. Łopatyńska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: zł

truth CBD gummies male enhancement reviews foods that work as natural viagra CBD gummies good for sex foods that enhance male sexuality one a day male enhancement spartan male enhancement reviews best penis enlargement doctor near me golden gun male enhancement pills engage x male enhancement i take red male enhancement black bull male enhancement supplement poseidon male enhancement pill reviews is male enhancement safe what fruits are natural viagra 4hunnid male enhancement pills what does extenze pills look like male enhancement pills to increase size is it safe to use male enhancement pills vimax pills canada natural male enhancement pills do male enhancement pills shrink your drink size keto luxe gummies belly fat burning excersises fast belly fat burning foods best natural weight loss supplement whole foods simpli keto gummies reviews weight loss supplement otc weight loss supplements keto keto fresh gummies for weight loss fruits that burns belly fat faster will bike riding burn belly fat gummy vitamins and keto iodine supplement weight loss qe keto boost gummies active nutri health keto gummies cellucor cla weight loss supplement review bedtime drinks to burn belly fat what machine helps burn belly fat hydroxycut black weight loss supplement sunny day keto acv gummies keto one gummies side effects