Filmy Pokaż wszystkie filmy

Wystawa czasowa “Szopki krakowskie”

Prawie 3 miesiące z nami, setki zwiedzających, wiele różnorodnych spotkań i zajęć edukacyjnych, mnóstwo emocji, spostrzeżeń i inspiracji oraz wzruszających wpisów w księdze pamiątkowej!
 
Nasza wystawa czasowa “Szopki krakowskie” (6.12.22-26.02.23) – jedyna w swoim rodzaju! Lubiana i przez pracowników MET i przez zwiedzających (niektórzy przychodzili nawet po kilka razy!). 😄
 
Dziękujemy pani kurator Hannie Łopatyńskiej za przygotowanie tak ciekawej ekspozycji, opiekę merytoryczną i piękne opowieści!
 
Aż żal odsyłać eksponaty do Krakowa!

Prawie 3 miesiące z nami, setki zwiedzających, wiele różnorodnych spotkań i zajęć edukacyjnych, mnóstwo emocji, spostrzeżeń i inspiracji oraz wzruszających wpisów w księdze pamiątkowej!   […]

cost of cbd gummies for ed no 1 male enhancement does mineral help with erectile dysfunction effective penis enlargement pills best way to help erectile dysfunction top 10 male sex enhancement pills low libido male pills tiger max male enhancement reviews weight loss pills the stars use weight loss pill you put in your belly button keto one gummies side effects best adaptogen supplements for weight loss cayenne supplements for weight loss side effect of weight loss pills weight loss aid supplements ph weight loss pill the best supplements for weight loss during ramadan serious weight loss pills best garcinia weight loss pills chrissy metz keto gummies ace keto acv gummies cost life weight loss pills simply fit keto gummy via keto gummies ingredients products that contain cbd maxxam cbd products gummies with thc in oklahoma donde comprar proper cbd gummies greenfarm cbd gummies martha stewart cbd valentine gummies best cbd drops for anxiety internal pain after cbd extract uno hemp gummies can i take thc gummies through the airport honeyroot delta 9 gummies best cbd weight loss products cbd for sleep baltimore md pure shenandoah delta 9 gummies bioblend cbd gummies reviews side effects cbd hemp gummy bears review