Bajki dla odważnych – O głupim Wojtku

Słuchowisko pochodzi z płyty towarzyszącej książce „Bajki dla odważnych”, wydanej przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu w 2013 roku. Zostało przygotowane i zrealizowane przez aktorów Teatru „Baj Pomorski”: Dominikę Miękus, Jacka Pysiaka, Edytę Soboczyńską (którzy odpowiadali również za adaptację i reżyserię słuchowiska) oraz Krzysztofa Grzędę. Autorami oprawy muzycznej są Jacek Doroszenko, Rafał Kołacki, Michał Górczyński i Wojtek Jachna.

does castor oil help with erectile dysfunction ingredients of proplus extreme male enhancement rhino sex enhancement pills willie robertson ed pills garlic pills and ed food that will help your sex drive viagra help last longer extenze original formula male sexual enhancement tablets review how does ed pills work alpha max male enhancement pills male enhancement pill that only lasts a few hours natural bliss CBD gummies for ed reviews addicted to erection pills cure for premature ejaculation nhs things to use or help erectile dysfunction red rex male enhancement pills python male enhancement pills mojo male enhancement ingredients how to swim to burn belly fat chinese weight loss supplements xp nutrition acv keto gummies reviews for truly keto gummies healthy weight loss supplements 2024 exercises to burn belly fat in two weeks what food burns belly fat the most weight loss supplements recommended by doctors burns fat at belly xp nutrition keto gummies ingredients garden of life cbd 30mg entourage sleep how to make edible thc gummy bear how long does a 125 cbd gummy last avail cbd products hemp gummies and adderall sugar free thc gummies usa 10mg cbd gummy effects delta 9 gummies 15 mg white label cbd gummies how to apply natural cbd pain stick cbd throat pain cbd products at king soopers