Życie z rzeką. Wodniacy znad Wisły i Drwęcy Powrót

Życie z rzeką. Wodniacy znad Wisły i Drwęcy

Życie z rzeką. Wodniacy znad Wisły i Drwęcy 
(wystawa otwarta od września 2015)

 
Miejsce: Park Etnograficzny w Kaszczorku, Oddział Muzeum Etnograficznego w Toruniu
 
Celem ekspozycji jest ukazanie znaczenia rzek dla mieszkańców terenów nadbrzeżnych. Uwagę koncentrujemy na Wiśle i Drwęcy, której ujście znajduje się w Kaszczorku i Złotorii. Wystawa prezentuje fragment bogatego współistnienia człowieka z rzeką, niektóre tzw. wodne zawody oraz sceny z życia codziennego mieszkańców Złotorii.
 
Jeszcze do połowy XX wieku rzeki w Polsce stanowiły niezwykle ważną przestrzeń natury i kultury. Były szlakiem komunikacyjnym, magazynem wody i żywności, miejscem zabawy i wypoczynku. Rzeki dawały pracę rybakom, flisakom, piaskarzom, przewoźnikom i szyprom. Nad ich brzegami toczyło się życie wielu pokoleń naszych rodziców, dziadków i pradziadków.
 
Zdjęcia pochodzą ze zbiorów prywatnych mieszkańców Złotorii, Archiwum Muzeum Etnograficznego w Toruniu i Archiwum Państwowego w Toruniu.
 
Autorzy wystawy: Dorota Kunicka, Artur Trapszyc
 
Ekspozycja dostępna dla grup wcześniej zgłoszonych (min. 10 osób)
wtorek – niedziela, godz. 9.00 – 16.00
Zapisy pod nr tel.: 56 622 80 91 w. 27
 

Życie z rzeką
consumer reports male enhancement reviews premature ejaculation cure medicine in usa 3x magnum male enhancement pill extend eeze male enhancement sex pills that are safe best ed pills non prescription uk super hard male enhancement pills best sex pills in corner bodega for low blood pressure medication blood pressure control antihypertensive medication florinef medication low blood pressure can apple cider vinegar pills be taken with blood pressure cholesterol medications causing high blood pressure lower high blood pressure without medication afib and blood pressure medication which hig blood pressure medications can you drink alcohol with 6 high blood pressure pills blood pressure medication warning backache on high blood pressure pills so cdl 2 years blood pressure medication diuretic hc is cbd a pain killer nature boost cbd gummies reviews cbd cbg for pain just cbd cbd gummies blue vibe hemp gummies review fresh leaf cbd products thc gummies 350mg deity cbd gummies cbd health benefits side effects included pure cbd gummies hoax proper cbd gummies real reviews cannagreenz cbd gummies review cbd gummies half life is cbn or cbd better for sleep cbd gummies for stress and anger hemplucid cbd gummies how well does cbd work for anxiety do cbd gummy bears have thc cbd gummy bears 900 mh best cbd dose anxiety