Zwierzęta idą do nieba Twóczość Genowefy Magiery Powrót

Zwierzęta idą do nieba Twóczość Genowefy Magiery

Finisaż wystawy 19 października (środa), godz. 12.00

Zwierzęta idą do nieba. Twórczość Genowefy Magiery

Wystawa prezentująca prace Genowefy Magiery, pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. Jej twórczość wpisuje się w nurt art brut, sztuki skrajnie indywidualnej. Artystka obdarzona dużą wyobraźnią i intuicją kolorystyczną, swoje prace tworzy w charakterze recycling artu i wykorzystuje różnego rodzaju opakowania, skrawki materiału, pozłotka, piórka, muszelki, nasiona a nawet kamienie. Inspirowana własnymi wspomnieniami, jak również programami i albumami przyrodniczymi, bohaterami swych prac artystka czyni przede wszystkim zwierzęta.

 

Kuratorka: Aleksandra Jarysz
Aranżacja przestrzeni: Barbara Górka
Sounds: Rafał Kołacki

how erectile dysfunction can be treated past drug use and erectile dysfunction fda male enhancement pills recall do erection pills show up on a drug test will kokoro cream help with premature ejaculation real fix for premature ejaculation gas station dick pills male extra pills near me how to help with erectile dysfunction doctors to treat erectile dysfunction dr phil male enhancement pills does taking nitric oxide with viagra help most effective male libido enhancer does yoga help with erectile dysfunction what if viagra doesnt help extenze liquid bottle reviews male enhancement pills las vegas male sex enhancer pills usa blue whale male enhancement can ypu take male enhancement pills with afib african mojo male enhancement review natural supplements to increase male sex drive good over the counter male enhancement blue viagra 50 pills does androgel help erectile dysfunction pills to increase sex desire male keto burn advanced weight loss pills reviews nutrient dense diet plan for weight loss how to tell my girlfriend to lose weight best non cardio exercises to lose weight como se toma keto acv gummies does yogurt help lose weight what is keto fat burning pills can you take wegovy and adderall together when should you take acv keto gummies apple cider vinegar gummies green supplements do bcaas suppress appetite xtreme fit keto acv gummies customer service number pills for suppress appetite medi weight loss diet plan