Zofia Stryjeńska – ludowe fascynacje Powrót

Zofia Stryjeńska – ludowe fascynacje

Zofia Stryjeńska – ludowe fascynacje

Ekspozycja prezentuje 44 obrazy Zofii Stryjeńskiej, artystki zajmującej w okresie międzywojennym uznaną pozycję zarówno w sztuce polskiej jak i europejskiej. Prace pochodzą z kolekcji własnej Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Powstały w latach 30 i 40 XX w., wykonane są w technice tempery, gwaszu, pochoir, rysunku tuszem. Odzwierciedlają, sięgające jej dzieciństwa, fascynacje ludowością. W większości przedstawiają polskie stroje ludowe. Znaczna ich część pochodzi z ostatniej i najobszerniejszej teki graficznej Polish Peasants’ Costumes, wydanej w 1939 roku w Nicei.

Pozostałe obrazy pokazują sceny rodzajowe, często i chętnie malowane przez artystkę. Na wystawie można zobaczyć też zabawki nawiązujące do tradycji i folkloru krakowskiego, wykonywane do czasów współczesnych według projektów Zofii Stryjeńskiej. Tłem dla obrazów malarki są obiekty muzealne – stroje ludowe, meble i inne przedmioty codziennego użytku, wskazujące na źródła artystycznych inspiracji. Uzupełnieniem wystawy są archiwalia: rękopisy artystki – bajek i listu do matki, wycinki prasowe itp.


Scenariusz wystawy:

Bożena Olszewska, Kinga Turska-Skowronek

Oprawa muzyczna wystawy:

Agnieszka Kostrzewa


Oprawa plastyczna

Małgorzata Wojnowska-Sobecka

honey male sexual enhancement night sniper 15k male enhancement want penis and enlargment pills where to buy xanogen male enhancement erectile dysfunction medication insurance coverage what pills prevent premature ejaculation hiw long do erectal dysfunctional pills keep you erect truper male energy pill what is the best way to cure premature ejaculation tiger woods male enhancement 6 months on penis enlargement pills skyn ed pills reviews reliable richard male sexual enhancer male enhancement pills that are blue v3 diet pill blood sugar levels raspberry diet pills reviews how to suppress your appetite at night buy acomplia diet pills eliz keto pills reviews vibez keto gummies side effects how much weight do you lose during birth does oprah weight loss gummies work how to lose weight at home without equipment how much weight did adele lose in lbs cheech and chong gummies delta 9 cbd and thc for pain mercola cbd benefits kione cbd gummies tsa gummies thc katie couric cbd gummies reviews thc gummies florida cbd gummies para que son cbd private label products smilz cbd gummies 300mg do apollo cbd gummies work liberty cbd gummy bears price thc gummies take long to kick in where to get cbd gummies in my area can i take cbd gummies on a cruise quick release thc gummies