Zbuntowane malarstwo. Obrazy Zbigniewa Wypijewskiego Powrót

Zbuntowane malarstwo. Obrazy Zbigniewa Wypijewskiego

Ekspozycja oraz towarzyszący jej katalog prezentują po raz pierwszy tak wszechstronnie sylwetkę bydgoskiego artysty i jego bardzo ekspresyjne, niekonwencjonalne pod względem formy i treści obrazy.
Ta niecodzienna wystawa, na której zaprezentowanych zostało ponad 200 prac ze wszystkich okresów jego twórczości, zabiera w niezwykłą podróż po bezkresach i meandrach ludzkiej wyobraźni, po bardzo intymnym świecie malarza, po świecie nielukrowanym, czasami strasznym i brzydkim, ale zaskakującym szaleństwem form, kolorów, pełnym emocji, metafor i tajemniczości.

Zbigniew Wypijewski (ur. 1951) – malarski outsider, bydgoszczanin, stał się odkryciem artystycznym za sprawą najbardziej prestiżowego dla artystów nieprofesjonalnych Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Teofila Ociepki w Bydgoszczy, na którym trzykrotnie, w latach 2015-2019, zdobył główne nagrody.

Autorka scenariusza i kuratorka wystawy: Bożena Olszewska
Koncepcja graficzna wystawy, projekt graficzny katalogu i okładki: Iwona Liegmann
Wystawa ze zbiorów prywatnych Zbigniewa Wypijewskiego i Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
Wystawa otwarta: od 30 czerwca do grudnia 2021, Arsenał [wystawa przedłużona do 13 lutego 2022]
 

 

would you like to buy penis enlargement pills infinity sexual enhancement pills what helps with premature ejaculation pills that make you last longer while having sex how does penis enlargement pills work man king male enhancement sex pills help my boyfriend premature ejaculation how do viagra pills look like fda approved male enhancement supplements spray on male enhancement gold lion male enhancement review oils to help erectile dysfunction does hgh help erectile dysfunction male muscccle growth enhancer does ageless male enhance sex life best male enhancement pills malaysia ray kurzweil pill diet easy low carb diet plan for weight loss healthy vegan foods to lose weight top prescription weight loss pills sletrokor diet pills where to buy tamela mann weight loss pills what time of day should you take the keto pill the safest medical diet pills relacore diet pills do they work lifeline keto acv gummies cancel subscription best low sodium diet to lose weight fat blocker pills holland and barrett keto burn extreme pills side effects best diet pill for obese people power keto gummies pioneer woman can jump roping help lose weight saba ace diet pills how to take slimming gummies does walking on treadmill help lose weight diet pill without caffeine how do keto pills work workouts to lose weight with weights how to lose weight on ww what is keto pills used for