XX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej Powrót

XX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej

Wystawa pokonkursowa Galerii Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, wstęp wolny, pawilon wystawowy, wystawa otwarta do 30.11.2022

120 prac, które zobaczycie Państwo na wystawie, zaskakują techniką, jakością wykonania, zachwycają swoim wyglądem, są po prostu piękne. Reprezentują wszelkie rodzaje technik i form tkackich od tkaniny artystycznej po ludową. Słowo „amatorski” w tytule Przeglądu pozostało z dawnych lat i niech Państwa nie zmyli. Co dwa lata mamy okazję obcować z unikatową ale jakże bliską ludzkiej naturze i kulturze twórczością. Tym razem wybrane przez Jury prace pokażemy w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej- Prufferowej w Toruniu przy Wałach gen. Sikorskiego 19. Zapraszamy na wernisaż w sobotę, 15 października 2022 roku, o godzinie 12.00. Będzie okazja nie tylko zanurzyć się w odbieranej wszystkimi zmysłami niezwykłej przestrzeni, ale też porozmawiać z twórczyniami i twórcami pięknych tkanin. Wszystkim twórcom bardzo dziękujemy za udział w konkursie i tą niezwykłą wystawę. Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Kinga Turska-Skowronek

boss male enhancement pills pills to keep erection dark horse male enhancement pills all natural no filler erection pills remedies for male enhancement nexgen male enhancement pills which male enhancement pills really work what is the best rhino pill to take natural CBD gummies for ed gold xl male enhancement reviews best male enhancement CBD gummies 44 532 blue pill how long does male enhancement pills last are sex pills safe where can i buy rhino male enhancement male enhancement pills that work enhancing sexual what does male enhancement pills look like best sex enhancement pills for males sample where to buy rhino pills near me best pills for harder erection belly fat burner workout for men mykind apple cider vinegar gummies best weight loss supplement for women over 40 homeopathy medicine to burn belly fat weight loss supplements for does simpli acv keto gummies work keto deluxe gummies who sells goli apple cider vinegar gummies is ace keto acv gummies legit phenq weight loss supplement cbd gummies sour watermelon 500mg mystic labs delta 9 gummies review hemp bombs pain freeze cbd how are cbd gummies made free sample cbd gummies what benefits does cbd have on your vagina prime cbd gummies review best cbd gummies for sleep reviews hemp cbd pain freeze can you carry cbd gummies on a plane usa