XX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej Powrót

XX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej

Wystawa pokonkursowa Galerii Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, wstęp wolny, pawilon wystawowy, wystawa otwarta do 30.11.2022

120 prac, które zobaczycie Państwo na wystawie, zaskakują techniką, jakością wykonania, zachwycają swoim wyglądem, są po prostu piękne. Reprezentują wszelkie rodzaje technik i form tkackich od tkaniny artystycznej po ludową. Słowo „amatorski” w tytule Przeglądu pozostało z dawnych lat i niech Państwa nie zmyli. Co dwa lata mamy okazję obcować z unikatową ale jakże bliską ludzkiej naturze i kulturze twórczością. Tym razem wybrane przez Jury prace pokażemy w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej- Prufferowej w Toruniu przy Wałach gen. Sikorskiego 19. Zapraszamy na wernisaż w sobotę, 15 października 2022 roku, o godzinie 12.00. Będzie okazja nie tylko zanurzyć się w odbieranej wszystkimi zmysłami niezwykłej przestrzeni, ale też porozmawiać z twórczyniami i twórcami pięknych tkanin. Wszystkim twórcom bardzo dziękujemy za udział w konkursie i tą niezwykłą wystawę. Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Kinga Turska-Skowronek

how to control sex drive in hindi causes and remedy of premature ejaculation does saw palmetto affect sex drive free samples male enhancement drugs does weed help premature ejaculation can ssris be taken as needed for premature ejaculation male enhancements pills that work 38 years old period six months no sex drive drive my car sex how to naturally boost sex drive male are all cbd gummies the same can you drink alcohol while taking cbd gummies spectrum cbd sleep strips cbd oil cause chest pain cbd gummies by rachael ray miracle cbd gummies shark tank mental benefits of cbd oil improved sleep metoprolol and cbd gummies canabury farms hemp gummies reviews how many milligrams of cbd oil is needed for anxiety how many drops cbd oil for pain can u drink alcohol with cbd gummies cbd resin for pain relief best cbd gummies chicago cbd gummies vs vape for pain relief cbd oil pain relief buy pure cbd gummies and drug test can i buy cbd gummies at circle k in phoenix cbd oul for depression and anxiety cbd matcha green tea buddha anxiety cbd research for sleep flora sophia cbd gummies cbd oil hemo skfgel and pain plus cbd gummies reviews peach ring cbd gummies cbd for pain relief study reviews on royal blend cbd gummies cbd help with tooth pain fibramyalgia pain and cbd oil results cbd ratio for pain relief