Wystawa dyplomowa „Matka Boża Kujaw i Pomorza” Powrót

Wystawa dyplomowa „Matka Boża Kujaw i Pomorza”

W spichlerzu w Parku Etnograficznym w Toruniu zwiedzać można wystawę pracy dyplomowej Agaty Domińskiej pt. „Matka Boża Kujaw i Pomorza. Opracowania malarskie wizerunków sakralnych”. Praca powstała pod kierunkiem prof. Witolda Pochylskiego i dr Bernadety Didkowskiej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK i zwiedzać ją można do końca lipca w cenie biletu do skansenu.

Artystka o wystawie:

Swój dyplom artystyczny postanowiłam poświęcić dwóm fundamentalnym aspektom swojego życia. Pierwszym z nich jest zamiłowanie i wieloletnia pasja do polskiej kultury i religijności ludowej, a w szczególności do ludowego malarstwa na szkle, które jest ważną i integralną ich częścią. Drugim aspektem jest moje miejsce pochodzenia, którym są Kaszuby i moje centrum życiowe, którym stały się Kujawy.

Na moją pracę składa się dwanaście obrazów przestawiających dwanaście twórczych interpretacji wizerunków Matki Bożej pochodzących z Kujaw i Pomorza. W tym celu udałam się na swojego rodzaju pielgrzymkę po sanktuariach, w których owe przedstawienia można zobaczyć, a której dokumentacją jest „Kronika z Podróży”. Twórczą inspirację stanowiły dla mnie ludowe obrazy na szkle oraz ikony Jerzego Nowosielskiego.

Pobożność maryjna jest jednym z najpowszechniejszych rodzajów pobożności w Polsce. Wskazuje na to ilość sanktuariów poświęconych Matce Bożej, liczne historie i legendy o cudach, które wydarzyły się za Jej przyczyną, a co za tym idzie mnogość wizerunków, niektórych bardzo starych. Pokazuje to, jak bardzo Pomorzanie ukochali postać Matki Bożej, którą często nazywają Panią swoich ziem.

list of all male enhancement pills tainted male enhancement pills rhino 7 pill review arize natural male enhancement reviews what ed pills does hims sell pills that increase sex drive will male enhancement pill give me a boner what is bravado male enhancement what is the best diet pill that actually works does keto acv gummies help you lose weight heartburn from diet pills does kaiser approve wegovy how to lose weight on vacation does riding a bike make you lose weight diet pills that help regulate blood sugar tsf apple cider vinegar gummies usa best diet pills to order off line can i start wegovy at a higher dose power cbd gummies male full body cbd gummies for bigger penile size cbd gummies with delta 9 cbd balm for joint pain uk flurish cannabis gummies can you get cbd products shipped to you in ny does cbd gummies make you feel weird cbd for muscle pain does cbd help with pain and inflammation smilz cbd gummies green wisconsin cbd gummies dale earnhardt jr cbd gummies mountain high cbd gummies keanu reeves cbd gummies for sale granby village health cbd pain balm is it safe to take cbd gummies with alcohol cbd for overall pain relief cbd pil for anxiety cbd products legal in usa cbd gummies prices near me truman cbd gummies customer reviews what are hemp gummies made of