Wystawa dyplomowa „Matka Boża Kujaw i Pomorza” Powrót

Wystawa dyplomowa „Matka Boża Kujaw i Pomorza”

W spichlerzu w Parku Etnograficznym w Toruniu zwiedzać można wystawę pracy dyplomowej Agaty Domińskiej pt. „Matka Boża Kujaw i Pomorza. Opracowania malarskie wizerunków sakralnych”. Praca powstała pod kierunkiem prof. Witolda Pochylskiego i dr Bernadety Didkowskiej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK i zwiedzać ją można do końca lipca w cenie biletu do skansenu.

Artystka o wystawie:

Swój dyplom artystyczny postanowiłam poświęcić dwóm fundamentalnym aspektom swojego życia. Pierwszym z nich jest zamiłowanie i wieloletnia pasja do polskiej kultury i religijności ludowej, a w szczególności do ludowego malarstwa na szkle, które jest ważną i integralną ich częścią. Drugim aspektem jest moje miejsce pochodzenia, którym są Kaszuby i moje centrum życiowe, którym stały się Kujawy.

Na moją pracę składa się dwanaście obrazów przestawiających dwanaście twórczych interpretacji wizerunków Matki Bożej pochodzących z Kujaw i Pomorza. W tym celu udałam się na swojego rodzaju pielgrzymkę po sanktuariach, w których owe przedstawienia można zobaczyć, a której dokumentacją jest „Kronika z Podróży”. Twórczą inspirację stanowiły dla mnie ludowe obrazy na szkle oraz ikony Jerzego Nowosielskiego.

Pobożność maryjna jest jednym z najpowszechniejszych rodzajów pobożności w Polsce. Wskazuje na to ilość sanktuariów poświęconych Matce Bożej, liczne historie i legendy o cudach, które wydarzyły się za Jej przyczyną, a co za tym idzie mnogość wizerunków, niektórych bardzo starych. Pokazuje to, jak bardzo Pomorzanie ukochali postać Matki Bożej, którą często nazywają Panią swoich ziem.