Wszyscy jesteśmy migrantami Powrót

Wszyscy jesteśmy migrantami

Od 7 marca 2017 r. w Muzeum Etnograficznym w Toruniu nowa wystawa czasowa: „Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku”. 

Szacuje się, że od połowy XIX wieku do wybuchu I wojny światowej z terenów podzielonej zaborami Polski wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych 2,5 miliona ludzi, a do Brazylii ponad 100 tysięcy. Na początku XX wieku Chicago było – obok Warszawy i Łodzi – największym „polskim” miastem. Potomkowie emigrantów z tego okresu – w liczbie blisko 10 milionów – stanowią dziś najliczniejszą grupę Amerykanów słowiańskiego pochodzenia w USA. Polacy byli jednymi z pierwszych mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej, którzy emigrowali do obu Ameryk, zapisując tym samym ważną kartę w historii migracji.

Wystawa jest opowieścią o nas jako o migrantach, próbą przypomnienia sobie naszej własnej historii migracyjnej. Nie politycznych emigracji elit, które chętnie pamiętamy, ale masowych, zamorskich wyjazdów zwykłych ludzi „za chlebem”. 

To jednocześnie opowieść o uniwersalności doświadczenia migracyjnego. Choć od napisania listów minęło 125 lat, wiele pragnień, przeżyć i odczuć w nich wyrażonych jest dziś udziałem zarówno osób uciekających do Europy przed przemocą i biedą, jak i emigrantów z Polski żyjących w krajach Europy Zachodniej. Złożone powody wyjazdów, wyboista droga do ziemi obiecanej, zepchnięcie do podrzędnego sektora rynku pracy, ale nierzadko też duma z osiągniętego awansu ekonomicznego, utrzymywanie bliskości na odległość i próby prowadzenia dwóch domów jednocześnie, przywiązanie do rzeczy i szukanie wsparcia wśród „swoich” to wątki, które składają się na doświadczenie bycia migrantem, niezależne od czasu i miejsca.

Listy, „pisane” często przez niepiśmiennych chłopów, nigdy nie dotarły do adresatów – żon, dzieci, rodziców. Zostały zatrzymane przez carską cenzurę. Zapomniane przeleżały 50 lat, nim odnalazł je przez przypadek historyk, Witold Kula, i poddał pracom archiwizacyjnym w ramach tajnych kompletów. Listy spłonęły w Powstaniu Warszawskim, ocalało 367 sztuk, nad którymi akurat pracowali studenci, oraz blisko 700 w opracowaniach.

Wystawa, poza oryginałami listów, prezentuje ich fragmenty osnute wokół ośmiu wątków tematycznych składających się na opowieść o tym, jak to jest być migrantem.

Natalia Bloch


 „Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku”
Komisarz wystawy: Jarosław Pawlikowski
Kurator wystawy: Natalia Bloch
Aranżacja: Wojciech Luchowski
Otwarcie: wtorek 7.03.2017, godz. 17.00, wystawa czynna do maja 2017 r.
Ekspozycja prezentowana była w 2016 r. w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu
Partnerzy: Centrum Badań Migracyjnych UAM, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

which doctor can treat premature ejaculation natural male enhancement free trial dabur product for erectile dysfunction paba for male enhancement erin andrews erectile dysfunction drugs male enhancement increase size sex pills where to buy what help your premature ejaculation truman male enhancement gummies reviews list of prescription drugs to treat erectile dysfunction best cbd gummies for sexual performance cbd gummies sirve para el sexo best supplement to improve sex drive doctors who treat erectile dysfunction in kenya granite male enhancement where to buy harvard medical school erectile dysfunction gummy thc strength hana cbd gummies camino cbd thc gummies full spectrum thc gummies thc gummy reviews cbd cbn cbg sleep gummies best cbd product for chronic back pain best cbd for ocd and anxiety natural herbal cbd gummies ace cbd pain relief full body cbd gummies for sale which is best for injuries and pain cbd or thca choice cbd gummies near me cbd methods for sleep cbd for knee pain topical top cbd gummies vs capsules white labeling cbd products sleep thc cbd gummies macro dosage cbd for sleep gummies drug thc details of cbd products where can you buy cbd gummies can you give a horse cbd gummy bears shark tank uly cbd gummies