WE ALL THE SAME Powrót

WE ALL THE SAME

“WE ALL THE SAME” to autorski projekt Katarzyny Podgórskiej-Dziewiątkowskiej laureatki “Etnoklimatów” 2019. Ekspozycja prezentowana jest w pawilonie wystawienniczym (wejście od skansenu) do 20 marca. 

Autorka o projekcje:

Projekt fotograficzny WE ALL THE SAME jest o Kobietach. Brak kryterium wieku, rozmiaru, koloru oczu czy jakiejkolwiek orientacji oraz gwarancja anonimowości pozwoliły kobietom biorącym udział w sesjach pokazać kim są naprawdę. Pomimo, że każda z nich ma inne marzenia, cele, sytuacje życiowe, wszystkie pragną jednego – Wolności, która tutaj została zdefiniowana jako Bycie Sobą. Bez presji i bez obowiązku spełniania cudzych oczekiwań. Każda fotografia opowiada o NICH i to ONE zdecydowały, jak chcą być przedstawione w projekcie. Nie było tutaj żadnej ingerencji fotografa. Wiele w tych zdjęciach intymności, symboliki i emocji. Celem projektu była prowokacja do rozmowy na temat wolności kobiet w czasach presji oczekiwań. Czy jeszcze udaje nam się odpowiedzieć na pytanie: KIM JESTEM NAPRAWDĘ? Czego JA chcę? Dlaczego dopiero, gdy mamy gwarancję anonimowości, mamy odwagę pokazać się światu? Czy akceptacja oznacza rezygnację? Zdjęcia były robione w trybie AUTO, nie były poddane korekcie. W projekcie w styczniu 2022 wzięły udział 44 kobiety w wieku 15-90 lat.

https://youtu.be/pY5napfRCmk 

Katarzyna Podgórska-Dziewiątkowska – fotograf, dziennikarz, politolog. W 2019 roku została laureatem ogólnopolskiego konkursu „Etnoklimaty” organizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

does gaba help with erectile dysfunction firm x male enhancement capsules what are ways to help wilth erectile dysfunction how to fix erectile dysfunction without viagra male enhancement pills that contain sildenafil sex stamina pills near me male power airotic mesh enhancement short do progesterone pills increase sex drive male enhancement for those who are on adderall do any otc male enhancement pills work how much does extenze make you grow do CBD gummies increase your penis size kaley cuoco ellen keto gummies weight loss pills exipure soccer player in trouble for weight loss pills articles about weight loss pills being bad weight loss supplements and lupus apple cider vinegar gummies and diarrhea 2024 weight loss pill reviews for keto life gummies progestin only pill and weight loss does meridian cover weight loss pills tropi keto extra strength gummies radiant keto gummies reviews true form keto acv gummies cost bliss keto acv gummies weight loss support cbd and herbs capsules to sleep making gummies with thc butter 450 mg thc gummies cbd for muscle pain and soreness boost cbd gummies para que sirve biotone cbd pain relief cbd gummies rocklin best deal cbd gummies cbd gummies 50mg can you buy cbd products in ohio today thc gummies bloomington mn tommy chong cbd sleep broad spectrum or full spectrum cbd for anxiety best cbd gummies for arthritis and pain usa