WE ALL THE SAME Powrót

WE ALL THE SAME

“WE ALL THE SAME” to autorski projekt Katarzyny Podgórskiej-Dziewiątkowskiej laureatki “Etnoklimatów” 2019. Ekspozycja prezentowana jest w pawilonie wystawienniczym (wejście od skansenu) do 20 marca. 

Autorka o projekcje:

Projekt fotograficzny WE ALL THE SAME jest o Kobietach. Brak kryterium wieku, rozmiaru, koloru oczu czy jakiejkolwiek orientacji oraz gwarancja anonimowości pozwoliły kobietom biorącym udział w sesjach pokazać kim są naprawdę. Pomimo, że każda z nich ma inne marzenia, cele, sytuacje życiowe, wszystkie pragną jednego – Wolności, która tutaj została zdefiniowana jako Bycie Sobą. Bez presji i bez obowiązku spełniania cudzych oczekiwań. Każda fotografia opowiada o NICH i to ONE zdecydowały, jak chcą być przedstawione w projekcie. Nie było tutaj żadnej ingerencji fotografa. Wiele w tych zdjęciach intymności, symboliki i emocji. Celem projektu była prowokacja do rozmowy na temat wolności kobiet w czasach presji oczekiwań. Czy jeszcze udaje nam się odpowiedzieć na pytanie: KIM JESTEM NAPRAWDĘ? Czego JA chcę? Dlaczego dopiero, gdy mamy gwarancję anonimowości, mamy odwagę pokazać się światu? Czy akceptacja oznacza rezygnację? Zdjęcia były robione w trybie AUTO, nie były poddane korekcie. W projekcie w styczniu 2022 wzięły udział 44 kobiety w wieku 15-90 lat.

https://youtu.be/pY5napfRCmk 

Katarzyna Podgórska-Dziewiątkowska – fotograf, dziennikarz, politolog. W 2019 roku została laureatem ogólnopolskiego konkursu „Etnoklimaty” organizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

penis enlargement pills south africa vitalmaxx male enhancement solution ebay male enhancement lung leader pills over the counter erection pills that work dr oz help with natural viagra for men cheap pills for erectile dysfunction does sex pills raise blood pressure kangaroo 2k for men sexual enhancer supplement drug for premature ejaculation over the counter male enhancement pill in a capsule sungle lose weight in 4 weeks how to lose upper body weight v3 diet pill intended to diagnose treat rx pill diet for weight loss how long does it take a sim to lose weight keto complete pills side effects food prep to lose weight keto diet pills for belly fat what is the natural treatment for high blood pressure can high blood pressure medication make you dizzy can drugs lower blood pressure names of water pills for high blood pressure recreational drugs and high blood pressure adhd treatment with high blood pressure blood pressure medications that cause hypotnesion ayurvedic treatment for erratic blood pressure drugs cause low blood pressure allergy medications safe for high blood pressure cbd to help you sleep uk cbd gummies on international flights vera pure cbd gummies lifestream cbd gummies price will i be able to order cbd gummies online strength and dosage of cbd oil for pain control cbd gummies for panic attacks cbd gummies for cholesterol control cbd pills medical benefits bone pain level good cbd gummies cbd gummies sold where will cbd gummies help with high blood pressure