Szopki polskie Powrót

Szopki polskie

Szopki  polskie

Wystawa prezentuje ponad 30 szopek z różnych regionów Polski, pochodzących ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Toruniu.
Według legendy zwyczaj stawiania szopek zapoczątkował św. Franciszek z Asyżu, który w 1223 roku na polanie we włoskim Greccio po raz pierwszy ustawił szopkę, przy której czuwał wraz z innymi mnichami w noc Bożego Narodzenia.

Pierwotnie figury ustawiane w szopkach były nieruchome. Z czasem upowszechniło się stosowanie mechanizmów wprawiających w ruch figurki postaci czuwających przy żłóbku. W szopkach oprócz bohaterów biblijnych pojawiały się również postacie świeckie, które uatrakcyjniały przedstawienie, nawiązując do aktualnych, znanych danej społeczności wydarzeń. W XVIII wieku zwyczaj urządzania widowisk przy szopkach w kościołach i klasztorach został zakazany jako zbyt gorszący. Przedstawienia nabrały charakteru bardziej świeckiego, przetrwały jako forma pełniąca funkcję satyry społecznej.

W Polsce zwyczaj chodzenia z szopką znany był zarówno na wsi, jak i w mieście od XIX wieku. Daty wykonania niektórych szopek prezentowanych na wystawie świadczą o jego ciągłej żywotności. Z szopkami chodzili chłopcy lub kawalerowie, śpiewali kolędy, składali życzenia i prezentowali krótkie przedstawienia o narodzinach Dzieciątka. Odwiedziny kolędników były dla gospodarzy dobrą wróżbą, gwarantującą pomyślność i obfitość plonów w nadchodzącym roku.

Na wystawę wybrano szopki reprezentatywne dla różnych regionów Polski począwszy od Kaszub, poprzez ziemię chełmińską, Kujawy, Mazowsze, Podlasie aż po Żywiecczyznę i Podhale. Łatwo wśród nich rozpoznać charakterystyczne, bogato zdobione, barwne i błyszczące szopki krakowskie. Tradycję ich tworzenia zapoczątkowali w 1860 r. bracia Michał i Leon Ezenkierowie, a rozpowszechniali ją w dalszych latach krakowscy murarze. Od 1937 roku odbywa się w Krakowie konkurs szopek, spośród których nagradzane są te najbardziej kunsztowne.

Największa ruchoma szopka z prezentowanych na wystawie jest dziełem Juliana Brzozowskiego ze Sromowa (Łowickie). Świętej Rodzinie w łowickich strojach towarzyszy ludowa kapela. Najnowszą szopką prezentowaną na wystawie jest szopka z motywami toruńskiej architektury z 2007 r.

Szopki wykonane przez regionalnych rzeźbiarzy ludowych przyciągają uwagę proporcjami, charakterystyczną dla regionu ornamentyką, oryginalnością formy. Inne, wykonane z najbardziej dostępnych materiałów, takich jak słoma czy tekturowe pudełka, wzruszają prostotą.

Eksponowanym szopkom towarzyszą rzeźby przedstawiające grupy kolędnicze, malarstwo na szkle o tematyce bożonarodzeniowej oraz przedwojenne i współczesne fotografie.
Wystawa szopek oraz świąteczne aranżacje w chatach pozwalają w atrakcyjny sposób realizować muzealny program edukacyjny, dotyczący zwyczajów ludowych okresu Bożego Narodzenia.

Park Etnograficzny – Spichlerz
8 grudnia 2011 – 2 lutego 2012

Wybór szopek: Magdalena Ziółkowska, Bożena Olszewska
Aranżacja plastyczna: Joanna Sójka-Tomczyk
Tekst: Maria Pokrzywnicka

treatment for premature ejaculation medications natural male enhancement pills usa food to eat to help with erectile dysfunction do oysters help erectile dysfunction natures only cbd gummies sex male enhancement meaning in telugu how to treat premature ejaculation with home medicines heart disease medication erectile dysfunction erectile dysfunction therapy to treat does magnum size male enhancement work cbd gummies make penis larger do expired viagra pills work semenax for male climax intensity 120 count reviews estrogen help sex drive pills that make sex longer aloe vera male enhancement gel crystals to help with erectile dysfunction ultra male enhancement formula male libido enhancing supplements rezum procedure can help sex drive can you lose weight with b12 shots can wegovy cause blurry vision libbera diet pills reviews 7 day oatmeal diet weight loss results side effects bontril diet pills michelle lewin diet pills fastest way to lose weight keto new topamax diet pill keto pills trim life blue angel diet pill best prescribed appetite suppressant food prep to lose weight vegetable glycerin tincture cannabis gummies gelatin lemon extract how many cbd gummies does it take to feel it cbd cartridge benefits cbd makes me less productive 10 thc edible gummies how long do thc gummies stay in the system evelyn lozada cbd skin care products cbd spray pain relief