Przewodnik po Bożym Narodzeniu Powrót

Przewodnik po Bożym Narodzeniu

Ekspozycja wznowiona

Wystawa różni się od standardowych ekspozycji o zwyczajach świątecznych. Nasza opowieść o świętach odchodzi od kalendarzowego porządku, jest natomiast skupiona na wyjaśnianiu haseł – bożonarodzeniowych symboli, które chociaż wydają się wszystkim czytelne, to kryją w sobie wiele sensów całkowicie obcych, zapomnianych, tajemniczych. W kolejnych częściach ekspozycji, poświęconych najbardziej rozpoznawalnym świątecznym pojęciom i zjawiskom, takim jak Wigilia, szopka, choinka, św. Mikołaj, wyjaśniona jest ich geneza, znaczenia i przemiany. Wystawa pokazuje, jak tradycyjne symbole związane z Bożym Narodzeniem funkcjonują w polskiej kulturze ludowej, a także w innych krajach i różnych dziedzinach kultury, np. w sztuce, muzyce, literaturze, reklamie. Niewątpliwą atrakcją ekspozycji jest prezentacja najstarszego znanego wizerunku choinki z 1509 roku autorstwa Łukasza Cranacha Starszego, pochodzącego ze zbiorów The British Museum w Londynie. Uzupełnieniem ekspozycji jest bogato ilustrowana książka w formie przewodnika, która ułatwi poruszanie się po labiryncie bożonarodzeniowych symboli, rytuałów i wierzeń.

Kuratorki wystawy: Hanna Łopatyńska, Agnieszka Kostrzewa,
Oprawa plastyczna: Matylda Mazur-Wasylkowska i Małgorzata Sobecka.

Czynne od 8 grudnia.

how much do penis enlargement pills cost safe sex without pills or hormone control reviews on rhino pills is it safe to split viagra pills rock hard erect pills can zoloft help with erectile dysfunction will viagra help ejaculation do pills male enhancement work generic erectile dysfunction drugs purchase does apple cider vinegar help enlarge your penis male enhancement pills that work sexual performance dr oz epic male enhancement cheap pills for ed price of noxitril male enhancement cure erectile dysfunction naturally and permanently safe on demand male enhancement pills harder erection pills in usa male libido natural supplements plexus block diet pill how to lose weight from the sides of your stomach lose weight without weights diet pills my pro ana best diet pills for middle aged women are tomatoes good for you to lose weight reviews of ultimate keto gummies wegovy mental side effects 1 over the counter appetite suppressant most effective diet pills at gnc ulta fast keto pills weight loss pills at family dollar cbd gummies for back pain near me delta 8 thc gummies legal in usana where to buy cbd clinic pain relief greenergize cbd gummies best cbd products for makeup delta king thc gummies get galaxy hemp gummies is cbd hemp gummies legal in tn regine cbd gummies delta h thc gummies