Przewodnik po Bożym Narodzeniu Powrót

Przewodnik po Bożym Narodzeniu

Ekspozycja wznowiona

Wystawa różni się od standardowych ekspozycji o zwyczajach świątecznych. Nasza opowieść o świętach odchodzi od kalendarzowego porządku, jest natomiast skupiona na wyjaśnianiu haseł – bożonarodzeniowych symboli, które chociaż wydają się wszystkim czytelne, to kryją w sobie wiele sensów całkowicie obcych, zapomnianych, tajemniczych. W kolejnych częściach ekspozycji, poświęconych najbardziej rozpoznawalnym świątecznym pojęciom i zjawiskom, takim jak Wigilia, szopka, choinka, św. Mikołaj, wyjaśniona jest ich geneza, znaczenia i przemiany. Wystawa pokazuje, jak tradycyjne symbole związane z Bożym Narodzeniem funkcjonują w polskiej kulturze ludowej, a także w innych krajach i różnych dziedzinach kultury, np. w sztuce, muzyce, literaturze, reklamie. Niewątpliwą atrakcją ekspozycji jest prezentacja najstarszego znanego wizerunku choinki z 1509 roku autorstwa Łukasza Cranacha Starszego, pochodzącego ze zbiorów The British Museum w Londynie. Uzupełnieniem ekspozycji jest bogato ilustrowana książka w formie przewodnika, która ułatwi poruszanie się po labiryncie bożonarodzeniowych symboli, rytuałów i wierzeń.

Kuratorki wystawy: Hanna Łopatyńska, Agnieszka Kostrzewa,
Oprawa plastyczna: Matylda Mazur-Wasylkowska i Małgorzata Sobecka.

Czynne od 8 grudnia.

what is the best rino sex pills for men premature ejaculation supplement in nigeria ayurvedic medicine to cure premature ejaculation permanently max flow male enhancement pills men s supplements male enhancement supplements rock hard weekend male enhancement apx ed pills reviews best pills for sex physical activity improves erectile dysfunction ed cure exercise testerone pills increase sex drive how can i cure my erectile dysfunction free trial male enhancement free shipping herb made male enhancement pills penis smaller after ed pills erectile dysfunction drug interaction isosorbide cbd sex gummy are penis enlargment pills real best penis enlargement supplement male enhancement pills from gas stations bullseye male enhancement gummies will taking male enhancement fail a drug test effective cure for premature ejaculation does taking more viagra help can you take ed pills while drinking strongest rhino pill reviews best pills similar to viagra drug to raise blood pressure dosage of blood pressure medication sildenafil drug interactions blood pressure can you take an antihistamine with blood pressure medication high blood pressure emergency treatment at home blood pressure medication that wont make your ankles swell should blood pressure medication be taken with food marmalade and blood pressure medication best time to blood pressure pill quickest weightloss plan to medically reduce blood pressure blood pressure medication brain fog what happens if i miss 2 high blood pressure pills can blood pressure medications thin blood all types of blood pressure medications