Przewodnik po Bożym Narodzeniu Powrót

Przewodnik po Bożym Narodzeniu

Ekspozycja wznowiona

Wystawa różni się od standardowych ekspozycji o zwyczajach świątecznych. Nasza opowieść o świętach odchodzi od kalendarzowego porządku, jest natomiast skupiona na wyjaśnianiu haseł – bożonarodzeniowych symboli, które chociaż wydają się wszystkim czytelne, to kryją w sobie wiele sensów całkowicie obcych, zapomnianych, tajemniczych. W kolejnych częściach ekspozycji, poświęconych najbardziej rozpoznawalnym świątecznym pojęciom i zjawiskom, takim jak Wigilia, szopka, choinka, św. Mikołaj, wyjaśniona jest ich geneza, znaczenia i przemiany. Wystawa pokazuje, jak tradycyjne symbole związane z Bożym Narodzeniem funkcjonują w polskiej kulturze ludowej, a także w innych krajach i różnych dziedzinach kultury, np. w sztuce, muzyce, literaturze, reklamie. Niewątpliwą atrakcją ekspozycji jest prezentacja najstarszego znanego wizerunku choinki z 1509 roku autorstwa Łukasza Cranacha Starszego, pochodzącego ze zbiorów The British Museum w Londynie. Uzupełnieniem ekspozycji jest bogato ilustrowana książka w formie przewodnika, która ułatwi poruszanie się po labiryncie bożonarodzeniowych symboli, rytuałów i wierzeń.

Kuratorki wystawy: Hanna Łopatyńska, Agnieszka Kostrzewa,
Oprawa plastyczna: Matylda Mazur-Wasylkowska i Małgorzata Sobecka.

Czynne od 8 grudnia.

jo sexual enhancement products can medication restore erectile dysfunction biolife cbd gummies for ed how to enlarge penis without medication big n hard male enhancement natural viagra nitric oxide does anxiety medication help premature ejaculation how to use black seed oil for male enhancement reviews of virmax male enhancement male enhancement pills 2023 does korean ginseng help erectile dysfunction nitrates and erectile dysfunction drugs metabolix labs keto acv gummies website apple cider vinegar gummies pregnant how to burn belly fat naturally at home belly fat burning exercises supplements for fitness and weight loss acv for health keto acv gummies does rooibos tea burn belly fat will drinking lemon juice burn belly fat kindle weight loss supplement pfizer keto gummy symptoms of burning belly fat type of exercise to burn belly fat green leafz cbd gummies shark tank cbd products for osteoarthritis anxiety psychologist sydney cbd cbd for separation anxiety how long does 300mg cbd gummies last what kind of cbd for anxiety revive 365 cbd gummies cost starbucks to cbd products broad spectrum vs full spectrum cbd gummies gummy bear thc near me cbd in products and lotions cbd for depression and anxiety virginia what cbd products help with sleep changing the future outcome pure hemp cbd products what happens if a child eats a thc gummy purekana cbd gummies for hair growth