Otwarcie wystawy fotograficznej “Potrzeba wody w Sudanie” Powrót

Otwarcie wystawy fotograficznej “Potrzeba wody w Sudanie”

2011-04-29 18:00
2011-04-29 20:00
 

29 kwietnia, piątek, godz. 18.00
wystawa czynna do 27 maja

Otwarcie wystawy fotograficznej PAH Potrzeba wody w Sudanie
wystawa fotografii Wojciecha Grzędzińskiego

Spichlerz, komisarz Jakub Kopczyński.

www.pah.org.pl

 

„Sudan – pustkowia, trawiaste przestrzenie gdzieniegdzie poprzecinane ubitymi duktami. W miejscu, gdzie temperatura w cieniu dochodzi do pięćdziesięciu stopni, a wilgotność bliska jest zeru, brak wody to wyrok śmierci.”
Wojtek Grzędziński

 

Wystawa fotografii przybliży widzom Sudan Południowy, jeden z najbiedniejszych rejonów świata. Ponad dwadzieścia lat wewnętrznej wojny między północą a południem Sudanu doszczętnie wyniszczyły infrastrukturę południa. Porozumienie pokojowe w 2005 r. zagwarantowało Sudanowi Południowemu autonomię, a dla setek tysięcy uchodźców stało się szansą na powrót do swoich domów.
Jest to jednak niezwykle niegościnne miejsce. Życie wyznaczane jest tu przez przyrodę. To ona decyduje, kto przeżyje kolejne miesiące, kiedy spadnie deszcz i kto będzie miał wodę. Wodę, która jak nigdzie indziej na świecie rzeczywiście jest tutaj „źródłem życia”.
Polska Akcja Humanitarna misję w Sudanie Południowym prowadzi od 2006 roku. Ze środków zgromadzonych dzięki Kampanii Wodnej, oraz w ramach innych projektów, między innymi z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, udało się wywiercić w sumie 82 studnie i naprawić 65. Zdarza się, że studnie są eksploatowane 24 godziny na dobę, a jedno ujęcie przypada nawet na 1700 mieszkańców.

sparx male enhancement pills 72 hour male enhancement pill usa unprotected sex while on the pill friday male enhancement pills male enhancement pills mixed with norcos are rhino pills good male enhancement pills androzene african angel male enhancement tonic when should keto gummies be taken te best diet and energy pills keto pills review uk quadribiotic weight loss pill african mango diet pills walgreens diet pill with topamax home remedies weight loss diet ketology keto gummies ingredients what pills block fat absorption wegovy vs ozempic side effects rapid tone diet pills uk weight loss gnc pills best thc gummies for high blood pressure maggie beer hemp gummies hemp bomb delta 8 gummies pain relief cbd thc ratio storing cbd gummies how do cbd gummies help you quit smoking cbd edible pink gummies cbdfx indica gummies thc beekman cbd products can you do google ads in cbd products 10mg hemp gummies cbd treatment for anxiety uk laura ingrham cbd gummies best thc gummies for giggles cbd for grief anxiety npr how much do el toro cbd gummies cost i heard thc cures and cbd is for pain mota cbd gummies usa cbd pain for sale what type of cbd products