Otwarcie wystawy fotograficznej “Potrzeba wody w Sudanie” Powrót

Otwarcie wystawy fotograficznej “Potrzeba wody w Sudanie”

2011-04-29 18:00
2011-04-29 20:00
 

29 kwietnia, piątek, godz. 18.00
wystawa czynna do 27 maja

Otwarcie wystawy fotograficznej PAH Potrzeba wody w Sudanie
wystawa fotografii Wojciecha Grzędzińskiego

Spichlerz, komisarz Jakub Kopczyński.

www.pah.org.pl

 

„Sudan – pustkowia, trawiaste przestrzenie gdzieniegdzie poprzecinane ubitymi duktami. W miejscu, gdzie temperatura w cieniu dochodzi do pięćdziesięciu stopni, a wilgotność bliska jest zeru, brak wody to wyrok śmierci.”
Wojtek Grzędziński

 

Wystawa fotografii przybliży widzom Sudan Południowy, jeden z najbiedniejszych rejonów świata. Ponad dwadzieścia lat wewnętrznej wojny między północą a południem Sudanu doszczętnie wyniszczyły infrastrukturę południa. Porozumienie pokojowe w 2005 r. zagwarantowało Sudanowi Południowemu autonomię, a dla setek tysięcy uchodźców stało się szansą na powrót do swoich domów.
Jest to jednak niezwykle niegościnne miejsce. Życie wyznaczane jest tu przez przyrodę. To ona decyduje, kto przeżyje kolejne miesiące, kiedy spadnie deszcz i kto będzie miał wodę. Wodę, która jak nigdzie indziej na świecie rzeczywiście jest tutaj „źródłem życia”.
Polska Akcja Humanitarna misję w Sudanie Południowym prowadzi od 2006 roku. Ze środków zgromadzonych dzięki Kampanii Wodnej, oraz w ramach innych projektów, między innymi z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, udało się wywiercić w sumie 82 studnie i naprawić 65. Zdarza się, że studnie są eksploatowane 24 godziny na dobę, a jedno ujęcie przypada nawet na 1700 mieszkańców.

vegetarian diet impact on sexual performance male performance enhancement power khane vitrexotin male enhancement vigrx plus prix viagra and retinitis pigmentosa vigrx oil cost gemstones for penis enlargement what foods stop premature ejaculation drugs for premature ejaculation in ghana can testosterone cause premature ejaculation do male enhancement pills at stores work viagra street price can a child get erectile dysfunction urology for premature ejaculation premature ejaculation castor oil vigrx plus site officiel how long do wicked male enhancement pills last otc male enhancement without yohimbe black lion male enhancement libido and testosterone in males keto fast pills instructions pilates help you lose weight lose weight plant based how to balance your hormones and lose weight can cherries help you lose weight oprah keto pills shark tank how to lose stomach without losing weight reviews of keto fit pills how to lose weight while weight lifting what is the best fat burner pill at gnc cbd gummies sleep anxiety stimuli hemp gummies reviews does cbd work for chronic pain weebly cbd oil dosage for anxiety and depression cbd for pain study cbd hemp bombs pain freeze 4 ozs does cbd oil reduce depression and anxiety how to make cbd tincture gummies smoking cbd bud for anxiety cbd gummies for arousal