Narodził się w betlejem Powrót

Narodził się w betlejem

Autorki wystawy:
Hanna M. Łopatyńska
Bożena Olszewska

Oprawa plastyczna:
Małgorzata Wojnowska-Sobecka

Komisarz wystawy:
Joanna Muszyńska

Rok:
2007/2008