Mecenas i artyści. Kolekcja sztuki ludowej i nieprofesjonalnej Bolesława i Liny Nawrockich Powrót

Mecenas i artyści. Kolekcja sztuki ludowej i nieprofesjonalnej Bolesława i Liny Nawrockich

Mecenas i artyści. Kolekcja sztuki ludowej i nieprofesjonalnej Bolesława i Liny Nawrockich, to ekspozycja, którą można oglądać w Muzeum Etnograficznym.

Wystawa ta po raz pierwszy kompleksowo i wszechstronnie prezentować będzie jedną z największych i najwartościowszych kolekcji sztuki ludowej i nieprofesjonalnej zgromadzonych prywatnie w Polsce. Jej twórcą był Bolesław Nawrocki (1924-2008) z Warszawy, prawnik, muzyk, muzykolog, mecenas sztuki. Jego działania kolekcjonerskie wspierała jego żona Lina.
W zbiorze tym, dzięki wiedzy i intuicji kolekcjonera, znalazło się wiele cennych dzieł, odrzucanych przez muzealne komisje zakupów czy nie kwalifikowanych do konkursów, z powodu ówczesnych tendencji ideologicznych czy estetycznych.

Kolekcja powstawała od połowy lat 60. XX w. do początku XXI w. Liczy blisko 4000 prac około 100 artystów Większość stanowią rzeźby w drewnie (ok. 3000). W jej skład wchodzą też obrazy (ok. 1000) wykonane w różnych technikach – na płótnie, płycie pilśniowej, papierze, szkle.

Wystawa przedstawia tę unikalną kolekcję – historie jej powstawania, postać kolekcjonera, jego pionierskie działania w zakresie ochrony prawa autorskich artystów a także twórców i ich dzieła.

Na ekspozycji zostanie pokazanych 775 prac 46 twórców wybranych w sposób reprezentatywny, najlepiej oddający charakter kolekcji i osobowości artystów.  Autorami prac są zarówno sztandarowe postacie dla polskiej sztuki ludowej i nieprofesjonalnej m.in. z zakresu rzeźby – Wojciech Oleksy, Władysław Chajec, Stanisław Hołda, Jan Lamęcki, Stanisław Majewski, Stanisław Mika, Józef Pilat, Józef Sobota,  Helena Szczypawka-Ptaszyńska, z dziedziny malarstwa – Maria Wnęk, Dorota Lampart, Katarzyna Gawłowa, Helena Berlewi, Marianna Wiśnios,  Ryszard Kosek, Krzysztof Okoń. Zostaną również zaprezentowane prace artystów mniej  znanych jak Józef Grucela, Franciszek Lenart, Andrzej Radzik, Filomena Robakowska, Zygmunt Skrętowicz, Andrzej Siek czy  Jan Wojtarowicz.

Dzieła pochodzą zarówno z części kolekcji zakupionej przez MET w latach 2006-2010 i ze zbiorów pozostających w posiadaniu Liny i Maryi Nawrockich. Wystawie będzie towarzyszyć publikacja autorstwa Bożeny Olszewskiej.

 

Scenariusz wystawy i komisariat: Bożena Olszewska
Oprawa plastyczna: Iwona Liegmann

Bożena Olszewska

Wystawa objęta Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskiej

Dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
i Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 

 

 

 

 

 

Informacji na temat wystawy udzieli:
Bożena Olszewska z Działu Sztuki
Tel.: 56 621 08 15
E-mail: sztuka@etnomuzeum.pl

penis enlargement pills duane reade does medication help bipolar sex drive do blue rhino pills work best male sex enhancement cream dr phil male enhancement pill male enhancement formula natural male enhancement tonic top 10 fast sex pills how to cure erectile dysfunction quora how to help your partner overcome erectile dysfunction male enhancement pills white panther bioscience cbd gummies erectile dysfunction what natural foods help with erectile dysfunction top fat loss sexual performance testosterone supplements weight loss center los angeles diet for menopause to lose weight will a colon cleanse help lose weight how to lose weight cycling diet pills at dollar general dolly parton keto fuel gummies diet pill you put in your belly button highest rated diet pills gnc vitamin shoppe best diet pills wegovy liquid at injection site how to lose weight on zoloft best diet pills for long term weight loss can you eat carbs with keto gummies biolyfe keto bio lyfe keto and acv gummies stores how to use keto flo gummies is amaze acv gummies legit kush kube delta 9 gummies how to measure dosage for cbd gummies can cbd help with pain studies pioneer woman cbd gummies lemon thc gummies high cbd gummies usa how much is a bottle of eagle hemp cbd gummies cbd gummies what they do intune cbd for pain relief best edible cbd products