Mądrości i gadki z kuchennej makatki Powrót

Mądrości i gadki z kuchennej makatki

Makatki, zwykle zawieszane w kuchni, przywędrowały do wielu państw europejskich z Niemiec i Holandii, gdzie używano ich powszechnie już w XIX w. Na  przełomie XIX i XX w. zadomowiły się i w innych państwach Europy: w Anglii, Austrii, zachodniej Białorusi, Bułgarii, Czechach, Estonii, Francji (w tym kraju jedynie w Alzacji i Lotaryngii), na Litwie, Łotwie, w Macedonii, Polsce, Rosji, Serbii, Słowacji, Szwecji, na Ukrainie i Węgrzech). Na początku w domach mieszczańskich, potem robotniczych, a na koniec także i wiejskich.   Największy rozkwit „makatkowej mody” przypada na lata 60. XX w. Początkowo  hafty na nich były jednobarwne, przeważnie niebieskie, od lat 30. XX w. coraz częściej wielokolorowe. Kolejny etap rozwoju to drukowane, jedno- lub wielobarwne makatki, gotowe do wykorzystania od razu po zakupie. 

Zasadniczy motyw tworzył schematyczny i syntetyczny obrazek, zwykle z korespondującym z nim napisem. Makatkowe motywy są najczęściej materialnym odzwierciedleniem powszechnie znanej i popularnej, nie tylko w Niemczech, dewizy tzw. trzech K (kościół, kuchnia, kołyska). Credo to określało  tradycyjną rolę kobiety w  XIX- wiecznym społeczeństwie i rodzinie, a makatki (o tematyce świeckiej i religijnej) spełniały  rolę schematycznej, obrazkowej encyklopedii, która kreowała najważniejsze w życiu człowieka wartości. Ideą przewodnią tych przekazów było wskazanie wzorców do naśladowania dotyczących zarówno codziennego postępowania, jak i współżycia w rodzinie.  

Na wystawie pokazanych zostanie ponad 100 makatek, w większości  pochodzących z prywatnej kolekcji Elżbiety Piskorz-Branekovej, obiekty ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Toruniu oraz współczesne makatki Anny Pauli Szmeichel.                                                                                                                        

Scenariusz wystawy: Elżbieta Piskorz-Branekova
Kurator wystawy: Kinga Turska-Skowronek
Oprawa plastyczna: Barbara Górka

Sponsor: Ariadna

Wernisaż wystawy 14 maja 2016 r. (sobota), godz. 18.00 w budynku Spichlerza w Parku Etnograficznym.
Wystawa czynna maj-październik 2016 r.

 

Informacje o ekspozycji:
Kinga Turska-Skowronek
Tel. 56 622 80 91

cheap sexual enhancement pills penis enlargement pills dr oz do cbd gummies enlarge penis standard process male enhancement sex enhancement pills in the philippines popular pills for ed male enhancement made in utah granite male enhancement system can you drink alcohol while taking male enhancement pills does ashwaganda help with premature ejaculation applied science labs male enhancement shark tank korean ed pills what is in complete keto pills meizitang diet pills review where can i get keto boost pills are diet pills dangerous yahoo what is is the best diet pill exercises to lose baby weight how to get wegovy coupon does raspberry ketone diet pills work what does adipex diet pills look like how does the ace diet pill work how to lose weight as a woman in her 20s how to lose weight with vibration plate do the keto diet pills from shark tank really work teas that suppress appetite hemp d8 gummies cbd snd sleep meds fountain of health cbd cbd gummies is cbd gummies positive drug test rejuvenate cbd gummies where to buy cbd gummies from happy hemp can you buy thc gummies in virginia hemp gummy bears ingredients what type of cbd is best for bone pain cbd products tallahassee are there any cbd products for weight loss anxiety gummies cbd montys original cbd gummies do proper cbd gummies really work