Kopernik na ludowo Powrót

Kopernik na ludowo

Wystawa Kopernik na ludowo. Sztuka artystów nieprofesjonalnych będzie eksponowana w niezwykłym anturażu spichlerza w Parku Etnograficznym w Toruniu. Pokażemy na niej blisko 300 rzeźb i 18 obrazów na szkle, wybranych reprezentatywnie z obszernej kolekcji muzealnej liczącej ponad 450 dzieł.

Większość prac jest efektem ogólnopolskiego konkursu Kopernik w sztuce ludowej zorganizowanego przez Muzeum w 1973 roku z okazji 500. rocznicy urodzin astronoma.

Nasza ekspozycja, włączająca się w tegoroczne obchody „Roku Mikołaja Kopernika”, stwarza niepowtarzalną okazję, by poznać ten unikalny, nie tylko w skali kraju, zbiór prac poświęconych uczonemu. Dzieła są świadectwem postrzegania Kopernika poprzez różne aspekty jego życia i działalności. Prezentują cały wachlarz artystycznych postaw, indywidualnych stylów, plastycznej wyobraźni. Niezależnie od poziomu warsztatowego, zachwycają swoją oryginalnością, ekspresyjnością i szczerością spojrzenia na jego postać.

 

Kurator wystawy: Bożena Olszewska

Współpraca: Piotr Dąbrowski

Oprawa graficzna: Studio 11

 

Czas trwania: 29.06-29.02.2024

Spichlerz w Parku Etnograficznym

Muzeum Etnograficzne w Toruniu

ul. Wały gen. Sikorskiego 19

viagra helps with performance anxiety kangaroo male enhancement drink what is the best help for erectile dysfunction gummy sexual enhancement neurexin male enhancement reviews sex cbd gummies do rhino pills really work male penis size enhancement good morning male enhancer pill can you overdose on viagra pills enhanced male vanilla bodies 5g male enhancement pill best male sex booster pills best ayurvedic products for premature ejaculation sex delay pills in uae male enhancement better than silidafil will tryptophan help my premature ejaculations after sex pills in ghana cbd gummies for ed on amazon extenze male enhancement commercial how much weight can a man lose in a month can you gain weight on wegovy review of diet pills what doctors can prescribe wegovy k3 diet pills reviews lose weight being vegan unique ways to lose weight how to lose weight on the face what time of day is best to take keto pills smartsweets gummy bears keto is it normal to lose weight after surgery sharks keto diet pill overnight oats recipe to lose weight do you have to lose weight before tummy tuck how much weight can you lose with a lap band max trim diet pills forbes best keto diet pills shark tank weight loss pills targeting belly fat fastin diet pills vs phentermine can you lose weight with orangetheory