Indianie Bora. Ludzie koki, ampiri i tytoniu Powrót

Indianie Bora. Ludzie koki, ampiri i tytoniu

Ekspozycję Indianie Bora. Ludzie koki ampiri i tytoniu tworzą fotografie autorstwa Marka Wołodźko, etnologa, który prowadzi badania wśród ludu Bora, żyjącego na pograniczu Kolumbii i Peru. Swoimi zdjęciami stara się przybliżyć nam obraz ich kultury, która mimo silnych wpływów kultury metyskiej wciąż, w pewnych aspektach, funkcjonuje tradycyjnie. 

 

Wystawa unaocznia również sposób, w jaki społeczność Bora definiuje swoją nową tożsamość, balansując między wyzwaniami współczesności, a tradycyjnym sposobem życia.

Bora żyją i mieszkają w Amazonii. Ich tradycyjnym miejscem zamieszkania jest obszar pomiędzy rzekami Igaraparaná i Caquetá w Kolumbii. W wyniku intensywnych wpływów świata zachodniego w tym regionie w okresie boomu kauczukowego na przełomie XIX i XX wieku oraz wymuszonych migracji w połowie lat 30. XX wieku, Bora rozprzestrzenili się na inne obszary Kolumbii i Peru (rzeka Putumayo), Peru (rzekiAmpiyacu, Zumun i Momon) oraz Brazylii (rzeka Solimões, między dopływami Teféi Caiçara, oraz rzeka Içá).

 

Tradycyjnie Bora zamieszkiwali w wielkich domach komunalnych, zwanych maloką, w których mieszkało kilka lub kilkanaście spokrewnionych ze sobą rodzin. Obecniemaloka służy jako miejsce spotkań i wspólnie obchodzonych świąt, a poszczególne rodziny mieszkają w swoich indywidualnych domach.
Zarówno maloka oraz pojedyncze domy posiadają konstrukcję drewnianą i kryte są liśćmi palmowymi różnych gatunków palm. Na pokrycie dachu maloki trzeba użyć około 80 tys. liści. Samo ich zrywanie w dżungli trwa około 2 tygodni.

 

 

Kuratorzy: Marek Wołodźko i Kuba Kopczyński

 

Wystawie towarzyszy publikacja Marka Wołodźko pt. Indianie Bora. Ludzie koki, ampiri i tytoniu

Zobacz nasze inne publikacje>

can exercise cure premature ejaculation roman premature ejaculation pills review which is the best drug for erectile dysfunction do kegels for men help with premature ejaculating foods that helps sex drive what is cialix male enhancement pills testo prime male enhancement reviews how does male enhancement supplement work can losing weight cure erectile dysfunction male enhancement affiliate program does ashwagandha help in premature ejaculation how can you help a man with erectile dysfunction keto blast gummies mayo clinic can you lose weight while pregnant if overweight best coupon for wegovy how to lose weight male 40 does chinese diet pills work pills that help burn belly fat will a rowing machine help me lose weight what is the best diet pill in the world elevated thc gummies can cbd calm my anxiety are cbd gummies safe for kidneys do yuppie cbd gummies work hometown hero delta 8 thc gummies benefits of cbd bath bombs cbd gummies good for anxiety thc infused gummies reviews cbd gummies elvpaso tx do rejuvenate cbd gummies really work mediquest hemp gummy bears mayim bialik cbd gummies fox news severe pain cbd dosage natural stimulants cbd gummies thc gummie issues what is the best cbd gummy for chronic pain total cbd rx gummies price organic sleep balm 100mg cbd 10 benefits of cbd edible thc gummy empire