Historie dopowiedziane. Twórczość Wiktora Chrzanowskiego Powrót

Historie dopowiedziane. Twórczość Wiktora Chrzanowskiego

 

Historie dopowiedziane. Twórczość Wiktora Chrzanowskiego to ekspozycja, którą będzie można oglądać w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu od 27 października 2011do 29 lutego 2012 r. Jest to pierwsza monograficzna wystawa prezentująca w tak szerokim zakresie trzydziestoletni dorobek toruńskiego artysty nieprofesjonalnego – malarza, rzeźbiarza, ubiegłorocznego laureata prestiżowej nagrody im. Oskara Kolberga (Zobacz»).

Ekspozycja prezentuje 126 prac artysty, głównie z zakresu malarstwa, które przynosi mu sukcesy wystawiennicze, nagrody na konkursach sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, zyskuje pozytywne recenzje specjalistów komentujących ten typ twórczości. Większość eksponatów pochodzi z toruńskiej kolekcji. Wystawa została też wzbogacona o bardzo cenne prace pochodzące z Muzeum Częstochowskiego, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy im. Leona Wyczółkowskiego, Muzeum w Łęczycy, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Państwowego Muzeum na Majdanku, Muzeum Regionalnego w Wągrowcu, Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie oraz od prywatnych kolekcjonerów – Tadeusza Kacalaka i Antoniego Kamińskiego z Kutna.

Artysta inspiracje dla swojego malarstwa czerpie w dużej mierze z tradycyjnej kultury i sztuki ludowej, sięgając po tematykę związaną z życiem dawnej wsi – pracą, obyczajowością, religijnością. Jednocześnie kreuje swój własny styl wypowiedzi artystycznej, wykorzystując cechy formalne charakterystyczne dla sztuki ludowej, jak typizację postaci, symetrię, dekoracyjność czy zakłócenie perspektywy i proporcji, w celu zwrócenia uwagi na elementy ważniejsze dla treści.

W malarstwie artysty znajduje też odzwierciedlenie jego zainteresowanie historią Polski. Na obrazach, operując często symbolem, przywołuje pamięć wydarzeń z naszych dziejów, związanych z walką o niepodległość, zarówno chlubnych jak i bolesnych. Sięga do czasów odległych oraz historii najnowszej. Szczególnie wielkie emocje wzbudza w nim historia powstań narodowych.

Dużo miejsca w swoim malarstwie poświęca rodzinnemu Toruniowi. Obrazy jego opowiadają o dawnej historii miasta i życiu jego mieszkańców. Przypominają ważne dla dziejów miasta i państwa polskiego fakty historyczne, jak pierwszy Pokój toruński z 1411 roku, Zdobycie zamku krzyżackiego w 1454 roku przez mieszczan toruńskich, Wjazd triumfalny Jana Kazimierza do Torunia zimą w 1659 roku czy Powrót Torunia do Macierzy w 1920 roku.

Wjazd triumfalny Jana Kazimierza do Torunia, 1988, MET, fot. M. Kosicki

Szczególnie interesujące kompozycje malarskie stworzył z pejzażami Torunia, opowiadając o życiu średniowiecznego miasta w bardzo oryginalny i charakterystyczny dla siebie sposób. Potrafił świetnie uchwycić klimat grodu, pokazując z wielką starannością zajęcia mieszkańców w scenerii architektury Starego i Nowego Miasta.

Artysta chętnie też maluje panoramę Torunia widzianą od strony Wisły, uwypuklając charakterystyczne dla jej widoku budowle. Zazwyczaj ożywia ją sztafażem z wystylizowanych scenek z udziałem flisaków, wieśniaków w strojach ludowych, spacerujących ludzi. Najczęściej pokazuje ją w charakterystycznej dla gotyckiej architektury, żywej kolorystyce, z dominacją odcieni czerwonego.

W malarstwie jak i w rzeźbie sięga również po wątki biblijne i tradycyjną ikonografię religijną, poddając je stylizacji ludowej, opatrując też często własnym komentarzem.

W ostatnich latach włączył się w nurt zainteresowania kulturą i religijnością żydowską, tworząc cykle prac przedstawiające tradycyjne żydowskie święta i obrzędy. Malarskie judaica Chrzanowskiego urzekają swoim klimatem, oddaniem nastroju przedstawianych scen, aurą pewnej tajemniczości i wyjątkowości. Wpisują się znakomicie w nurt kultywowania i przywracania pamięci o kulturze polskich Żydów.
 

Chanuka – święto światła, 2011, MET, fot. M. Kosicki

 

Artysta obrazy maluje farbami olejnymi, najczęściej na płycie pilśniowej, na koniec werniksuje dla wydobycia głębi kolorów. Tworzy intuicyjnie. W jego obrazach widoczna jest wrażliwość w postrzeganiu i komentowaniu świata. Widoczne są jego stany ducha. Kiedy opowiada o dawnej wsi, jego obrazy emanują ciepłem, uwidaczniają tęsknoty za światem szczęśliwego dzieciństwa, są pełne pogody. Kiedy opowiada o dramatycznych wydarzeniach w historii naszego narodu, odzwierciedlają niepokój, uwypuklają istotę dramatu. Ta umiejętność oddania klimatu przedstawianych scen, zwłaszcza dzięki wspaniałemu doborowi i grze kolorów, jest właśnie istotnym walorem jego malarstwa. Wiktor Chrzanowski nie uważa się za wielkiego artystę, ale malarstwo nadaje sens jego życiu. Malując czuje się innym, lepszym i szczęśliwszym człowiekiem.

Niespełnionym marzeniem artysty pozostaje ciągle rzeźba, z którą były związane początki jego twórczości i którą chce się zająć w szerszym zakresie niż dotychczas. Rzeźby artysty w niewielkim stopniu są reprezentowane w muzealnych zbiorach, jak również na wystawie.
 


Pieta – kapliczka, 1983, MET, fot. M. Kosicki

Różnorodność tematyki wystawianych prac, zawarte w nich przesłania sprawiają, że wystawa może być atrakcyjna dla szerokiego kręgu odbiorców w różnym wieku.
Autor tekstu: Bożena Olszewska

 

Kurator: Bożena Olszewska
Oprawa plastyczna: Iwona Liegmann 

 

Wystawa dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz film z wernisażu>

food that helps with erectile dysfunction products to enlarge penis the best after sex pills do old viagra pills still work cbd gummies for ed at cvs dr oz epic male enhancement cbd gummies para sexo legendz xl male enhancement top 10 instant sex pills black ant pills sex pill is viagra used to treat migraines does libido fix erectile dysfunction does masturbation help reduce sex drive cbd gummies for erectile dysfunction usa rhino 100k pill review how to apply maxsize male enhancement cream viagra 30 pills 100 mg each top male ed pills healthy effective diet pills number one selling over the counter diet pill trace minerals apple cider vinegar gummies is golo an appetite suppressant how to lose weight on the thighs natural fat burner pills nz edible slime made out of gummy bears normal sugar oprah winfrey weight watchers gummy how to lose weight in 60s diet pill alli recall lose weight and earn money hum appetite suppressant reviews black tea appetite suppressant keto acv gummies rite aid too much cbd gives me anxiety bringing thc gummies to mexico hemp leafz cbd gummies reviews on purekana cbd gummies cherry bomb gummies thc whoopie goldberg cbd products karizon inc cbd gummies cbd gummies for skin