Fantazyjne pejzaże. Malarstwo Janiny Rachwald Powrót

Fantazyjne pejzaże. Malarstwo Janiny Rachwald

Autorki: Bożena Olszewska, Aleksandra Jarysz

Oprawa plastyczna: Iwona Liegmann

Rok: 2010

Fantazyjne pejzaże. Malarstwo Janiny Rachwald
(od 14 lipca do 31 października)

Janina Rachwald (1896-1979) malarka nieprofesjonalna obdarzona ogromną wyobraźnią intuicją kolorystyczną, pozostawiła po sobie około tysiąca obrazów – głównie akwarel, ale też monotypii, obrazów na szkle i exlibrisów. Swoje plastyczne pasje zaczęła rozwijać będąc osobą w starszym wieku. Malowała pejzaże miast, w których mieszkała – Lublina, Krakowa, a przede wszystkim Torunia, gdzie spędziła ostatnie kilkanaście lat życia. Początkowo malowała obrazy realistyczne. Drugi ważniejszy okres jej twórczości zaowocował fantazyjnymi stylizacjami miejskich pejzaży o żywej kontrastowej kolorystyce nieodpowiadającej przedstawianej rzeczywistości.

 

Autorki scenariusza wystawy: Bożena Olszewska i Aleksandra Jarysz
Oprawa plastyczna: Iwona Liegmann

opr. B. Olszewska