Etnoklimaty Powrót

Etnoklimaty

Komisarz wystawy: Dorota Kunicka

Rok: 2009/2010

Zdjęcia nagrodzone w konkursie “Etnoklimaty”

I NAGRODA


Magdalena Borowiec, Herbaciany wdzięk
Magdalena Borowiec, Herbaciany wdzięk
Tadżykistan. Kirgiska kobieta w jurcie. Cicha, milcząca, pogodna.
Nalewała herbatę w milczeniu, piekła chleb, rozpalała ogień w żeliwnym piecyku.

II NAGRODA

Jakub Ochnio, Pielgrzymka na grób cadyka Elimelecha
Jakub Ochnio, Pielgrzymka na grób cadyka Elimelecha
Leżajsk

III NAGRODA


Maciej Iwaniszewski, Między kobietą a krową
Maciej Iwaniszewski, Między kobietą a krową
Dumnesti, Rumunia. Góral z gór.

WYRÓŻNIENIA


Lukasz Antczak, Semana Santa (Święty Tydzień)
Hiszpania, Salamanka


Patrycja Michalak, Bath
Maroko, Rabat


Piotr Swidurski, Gospodarz
Okolice wsi Biała, woj. podlaskie

heads up male enhancement pills mr big male enhancement pills truman cbd male enhancement gummies reviews top male libido pills fertile seed male fertility enhancement can viagra help you last longer in bed where to buy red fortera male enhancement pill how to self treat erectile dysfunction best over the counter erectile dysfunction medication gorilla male enhancement honey pomegranate diet pills reviews leanbean weight loss pills fat burner pills side effects how many diet pills does it take to get high illegal diet pills to buy next body keto pills reviews the real keto pills how to lose weight for body type jessica simpson diet pills brand boxing weight loss diet plan zantac high blood pressure medication high blood pressure medication wiki which blood pressure pill dont cause sweating can you take vit d with blood pressure medication can blood pressure medication cause memory loss blood pressure medication and sleep blood pressure medication a blood thinner drug that increase blood pressure do any blood pressure pills make you gain weight medication for emergency high blood pressure cali gummi cbd infused gummy candy guide to buying cbd gummies info on kaya organics extra strength cbd pain rub do cbd gummies help with sexual performance can topical cbd help back pain best weed for anxiety thc cbd how long before sleeping should you take cbd cbd oil for joint pain addictive does cbd help pain anxiety from drinking cbd