Etnoklimaty Powrót

Etnoklimaty

Komisarz wystawy: Dorota Kunicka

Rok: 2009/2010

Zdjęcia nagrodzone w konkursie “Etnoklimaty”

I NAGRODA


Magdalena Borowiec, Herbaciany wdzięk
Magdalena Borowiec, Herbaciany wdzięk
Tadżykistan. Kirgiska kobieta w jurcie. Cicha, milcząca, pogodna.
Nalewała herbatę w milczeniu, piekła chleb, rozpalała ogień w żeliwnym piecyku.

II NAGRODA

Jakub Ochnio, Pielgrzymka na grób cadyka Elimelecha
Jakub Ochnio, Pielgrzymka na grób cadyka Elimelecha
Leżajsk

III NAGRODA


Maciej Iwaniszewski, Między kobietą a krową
Maciej Iwaniszewski, Między kobietą a krową
Dumnesti, Rumunia. Góral z gór.

WYRÓŻNIENIA


Lukasz Antczak, Semana Santa (Święty Tydzień)
Hiszpania, Salamanka


Patrycja Michalak, Bath
Maroko, Rabat


Piotr Swidurski, Gospodarz
Okolice wsi Biała, woj. podlaskie

extenze cherry shot does it work 5 best male enhancement pills what is the best rated male enhancement pills male enhancement in usa buy alpha male enhancement one night love male enhancement reviews viro valor xl male enhancement best male enhancement pills without wheat how to make a belly fat burning tea neonatal weight loss after birth and supplement best way to burn belly fat fast weight loss supplements while working out what in the gym can burn belly fat skinnymint fat burner gummies review what is the best green tea supplement for weight loss do vita keto gummies work supplements for loss weight is vista keto gummies legitimate biolyte keto gummies review belly fat burning eating plan garden of life cbd 30mg entourage sleep how to make edible thc gummy bear gummy cbd fire wholesale smoking cbd benefits for anxiety best cbd gummies sleepy bear cost 360 mg highest mg thc gummies mike hathaway new smyrna beach cbd products is there any benefit to taking cbd without thc full body cbd gummies ingredients how many cbd products are on range me best thc gummies fir sleep thc gummies hopkins dr kerklaan natural cbd pain stick rub is it legal to ship cbd gummies live green cbd gummies price for proper cbd gummies adverse reactions to cbd gummies buy thc gummies minnesota google ads for cbd products contact proper cbd gummies