Człowiek i piroga. Rybołówstwo rzemieślnicze w Senegalu Powrót

Człowiek i piroga. Rybołówstwo rzemieślnicze w Senegalu

Wystawa fotograficzna jest efektem badań terenowych prowadzonych w latach 2012 i 2017-2020 w rejonie Casamance, Dakarze, Saint-Louis oraz na wyspie Gorée przez etnologów Adama Pomiecińskiego i Ryszarda Vorbricha z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspozycja prezentuje rybołówstwo rzemieślnicze, które w Senegalu pełni bardzo ważną rolę zarówno w gospodarce, ekonomii, jak i w sferze społecznej. Bohaterami wystawy są ludzie – rybacy i ich pomocnicy. Na zdjęciach można zobaczyć złożony sposób organizacji ich pracy, ciągi technologiczne oraz kontekst kulturowy i środowiskowy. Szczególne miejsce w wizualnej opowieści zajmują łodzie rybackie – pirogi. Jednocześnie ekspozycja pokazuje skutki nadmiernej eksploatacji zasobów oceanicznych dla przyrody i ludzi, wynikające z globalnego popytu na senegalskie ryby i owoce morza.

Spichlerz w Parku Etnograficznym w Toruniu
Autorzy scenariusza i zdjęć: prof. Adam Pomieciński i prof. Ryszard Vorbrich
Kuratorka wystawy: dr Olga Kwiatkowska
Koncepcja plastyczna wystawy: Wojciech Kiwi Jaruszewski
Grudzień 2021 – maj 2022

ron jermeny penis enlargement pills foods to help erectile dysfunction best erection pills vesele drug for erectile dysfunction biolyfe cbd gummies for erectile dysfunction hardest times male enhancement review how many calories for male to lose weight nutrition works appetite suppressant do you lose more weight in the heat birth control pills weight loss pcos prescription insurance that covers wegovy best juice cleanses to lose weight how to lose a lot of weight in 30 days apple cider vinegar gummies after gastric sleeve 30 night diet pills reviews which is the best vitamin apple cider vinegar gummies keto fast pills before and after best combo diet pills best factor diet pills coupons how much weight will i lose after gastric sleeve how long do you take wegovy for weight loss top diet pills in ireland best selling weight loss pills at gnc best over the counter weight loss pills 2015 keep weight off after wegovy how to transition from saxenda to wegovy cbd gummies for high cholesterol best cbd for anxiety oregon willie nelson cbd products cbd pharm delta 8 gummies review wholly hemp review gummis how much mg cbd tincture should i take for pain cbd and anxiety in children best cbd strain for pain how much are cbd gummies from shark tank good vibes cbd gummies flavored thc gummies thc vs cbd for muscle pain phil mickelson cbd product thc gummies legal in virginia