Czas Wielkiej Nocy w zwyczajach i Sztuce Ludowej Powrót

Czas Wielkiej Nocy w zwyczajach i Sztuce Ludowej

Autorki wystawy:
Hanna M. Łopatyńska
Bożena Olszewska

Oprawa plastyczna:
Małgorzata Wojnowska-Sobecka

Rok:

2008