Burak z cukrem. Historia i konteksty Powrót

Burak z cukrem. Historia i konteksty

Burak z cukrem. Historia i konteksty

Tematem wystawy jest historia cukru i jego wykorzystanie, historia uprawy buraków cukrowych oraz historia polskiego cukrownictwa.

Na ekspozycji pokazane zostaną narzędzia do uprawy buraków cukrowych, przedmioty użytkowe związane z cukrem (cukiernice, łyżeczki do cukru) oraz wiele innych zabytków i materiałów ilustracyjnych związana z „cukrową” tematyką.

Wernisaż wystawy: 1 grudnia 2015 r., godz. 18.00
Wystawa będzie czynna do  maja 2016 roku.

 

Autorka wystawy, kurator: Grażyna Szelągowska
Oprawa plastyczna, identyfikacja wizualna wystawy, projekt katalogu i plakatu: Barbara Górka

 

 

bioscience male enhancement gummy reviews what is in male enhancement pills natural cure premature ejaculation treatment foods to help increase male sex drive male muscccle growth enhancer 3d dragon 69 best male enhancement pills that work where to buy granite male enhancement pills male enhancement supplement that works top 5 male sex pills gnc top selling male enhancement doctor recommended sexual enhancement pills penis growth pills mayo clinic weight loss pills slimming keto acv gummies shark tank ree drummond ketology keto gummies elevated brand weight loss supplements reviews of alpilean weight loss pills weight loss pill supplement keto acv gummies sugar free peptide pills for weight loss natural vietnamese weight loss supplements prescription weight loss pills names nutri shoppe weight loss pills does fiber supplements help with weight loss best magnesium pills for weight loss weight loss pills that target stomach fat what are cbd beauty products keanu reeves cbd gummies where to buy gold cbd gummies reviews the best cbd products from wellknown brands paul mccartney cbd gummy bears just cbd gummies where to buy cbd gives me anxiety buypower brands cbd gummies where to buy gummies cbd gummies philly delta 9 300mg gummies root wellness cbd gummy lemon ginger netherlands thc gummies mamba thc gummies