Burak z cukrem. Historia i konteksty Powrót

Burak z cukrem. Historia i konteksty

Burak z cukrem. Historia i konteksty

Tematem wystawy jest historia cukru i jego wykorzystanie, historia uprawy buraków cukrowych oraz historia polskiego cukrownictwa.

Na ekspozycji pokazane zostaną narzędzia do uprawy buraków cukrowych, przedmioty użytkowe związane z cukrem (cukiernice, łyżeczki do cukru) oraz wiele innych zabytków i materiałów ilustracyjnych związana z „cukrową” tematyką.

Wernisaż wystawy: 1 grudnia 2015 r., godz. 18.00
Wystawa będzie czynna do  maja 2016 roku.

 

Autorka wystawy, kurator: Grażyna Szelągowska
Oprawa plastyczna, identyfikacja wizualna wystawy, projekt katalogu i plakatu: Barbara Górka

 

 

increase sex drive better workout supplements what are the most common injectible erectile dysfunction medications red boost blood flow supplement 15 day gold male enhancement pills medication for erectile dysfunction while taking nitroglycerin what is bluechew used for cannabis gummies for sex male enhancement of america biolife ed cbd gummies is it safe to take rhino pills is semaglutide insulin men lose weight faster than women do keto gummies affect blood pressure do trim life keto pills really work best diet pills in uk does the keto diet pills cause acid reflux do you lose weight after a tummy tuck bbb shark tank keto pills can garlic help you lose weight what does it mean to lose water weight true fast acv gummies reviews dr oz diet pills cambogia best supplements lose weight popular diet pills uk prescription cutting thc gummy bears do cbd gummies work for hair loss cbd pain relief products lexington ky red devil delta 9 gummies review which cbd is best for pain sativa ir indica illinois thc gummies anxiety relief cbd gummies how many gummies diamond cbd gummies cannabis infused gummies plus sour watermelon cbd topical products natural hemp cbd gummies superchill cbd gummies cannabis infused gummies plus sleep cloudberry cbd green dolphin gummies canna cbd gummies ingredients delta 9 gummies hastings