Biały? Czarny? Czerwony? O symbolice kolorów Powrót

Biały? Czarny? Czerwony? O symbolice kolorów

Doktor Dżuma, czarna wołga i koszulka Mariusza Czerkawskiego na nowej wystawie w Muzeum Etnograficznym w Toruniu

Dlaczego zmarłym malowano kiedyś twarze na czerwono? Od kiedy czarny kot przynosi pecha? Skąd wiadomo, że kobieta w czerwonej sukience ma większe powodzenie u mężczyzn od tej w kreacji innego koloru? Czy „biała broń” jest faktycznie biała?

Odpowiedzi na te i dziesiątki innych pytań można znaleźć na najnowszej wystawie pt. Biały? Czarny? Czerwony? O symbolice kolorów w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Jej tematem są związki trzech barw z określonymi zjawiskami kulturowymi. Jest rzeczą oczywistą, że serce jest czerwone, mleko białe, a węgiel czarny. Ale dlaczego miłość kojarzy się z czerwienią, grzech z czernią, a niewinność z bielą? Dlaczego pewne pojęcia abstrakcyjne nasuwają nam na myśl konkretne barwy? Można to sprawdzić na wystawie, gdzie zgromadzono setki przedmiotów ilustrujących te powiązania. Na ekspozycji zrezygnowano z prostego podziału na 3 części odpowiadające poszczególnym barwom. Dzięki porządkowi tematycznemu uniknięto powtórzeń: o śmierci mówi się przecież nie tylko w kontekście czerni, ale i bieli i czerwieni, podobnie jest ze strojem ślubnym: w zależności od czasu i miejsca, panna młoda szła do ślubu w kreacji białej, czarnej lub czerwonej. Tę kwestię zilustrowano czarną suknią z lat międzywojennych, współczesną białą oraz czerwonym kimonem japońskim.

Na wystawie, gdzie sporo miejsca poświęcono symbolice strojów w tytułowych kolorach, można stanąć oko w oko z doktorem Dżumą, czarownicą, oficerem SS, Lordem Vaderem lub Zorro. Specjalnie uszytą przez Annę Moryto (www.strojezpasja.pl) rekonstrukcję czarnej żałobnej sukni z krynoliną z czasów powstania styczniowego uzupełnia oryginalna biżuteria żałobna z tamtych lat.  Amatorki tenisa z pewnością zainteresuje kopia białej sukienki tenisistki z 1912 roku, kibiców biało-czerwone stroje sportowców, np. oryginalna koszulka Mariusza Czerkawskiego, a miłośników death-metalu kolekcja biżuterii należąca do artysty tego nurtu. Pewna część wystawy w dziale Płodnośc, namiętnośc, seks jest dostępna tylko dla dorosłych ze względu na tematykę prezentowanych dzieł. Atrakcję wystawy stanowi niewątpliwie możliwość sfotografowania się w czarnej wołdze, która wg miejskiej legendy z lat 70. ubiegłego wieku porywała dzieci, aby ich krwią ratować radzieckich dygnitarzy.

Ilustracją powiązań kolorów ze zjawiskami jest bogata ikonografia: zbiór portretów z XVIII i XIX wieku, przykłady malarstwa współczesnego i sztuki ludowej, plakaty, fotografie. Uzupełnieniem są nagrania popularnych utworów muzycznych kojarzących się z konkretnymi tematami i archiwalne filmy.

Muzeum Etnograficzne w Toruniu, wrzesień 2016-kwiecień 2017

 

Kurator wystawy: Hanna M. Łopatyńska
Autorki scenariusza: Agnieszka Kostrzewa, Hanna M. Łopatyńska, Magdalena Ziółkowska-Mówka
Oprawa plastyczna: Wojciech Kwi Jaruszewski, współpraca: Barbara Górka

hard steal male enhancment love honey blueberry male enhancement apexatropin maximum male enhancement formula sex pills for couples near me maca pills for ed will ed meds help premature ejaculation reviews on cialix male enhancement male enhancement pills and diabetes male enhancement pills that work treat cure or prevent tips for enhancing male fertility steve harvey ed pills that work top male enhancement herbs standard process male enhancement natural male enhancement pills over 50 phoenix 5k natural male enhancement red rooster male enhancement does covid make you lose weight can you take diet pills on an empty stomach how to lose weight when you re short pherntermine with for diet pill new does slim fast work to lose weight keto acv gummies work best walgreens diet pills best diet pills with ephedra accelerate diet pills reviews papaya fusion diet pills high times best CBD products CBD benefits for psuedo pseudotumor cerebri top 5 CBD oil for anxiety where can i purchase CBD products near me CBD gummies without thc show up on drug test organic pure CBD oil for sleep is thc or CBD more effective for pain bodiesbest CBD oil product how fast doe CBD oil work for pain CBD gummies help with nala CBD gummies best CBD oil without thc for anxiety best CBD gummies for athletes do gummies have thc or cbd