Autonomia przedmiotów | instalacja multimedialna Powrót

Autonomia przedmiotów | instalacja multimedialna

Autorka: Joanna Wróblewska

Rok: 2010

 

Autonomia przedmiotów
(instalacja multimedialna, 2010), 24.09 – 15.10

Doktorat artystyczny w dziedzinie Sztuk Plastycznych na kierunku
Grafika (Wydział Sztuk Pięknych UMK)

Autorka: Joanna Wróblewska
Promotor: dr hab. Zdzisław Mackiewicz

“… jestem skłonna umiejscowić “Autonomię przedmiotów” w strefie
granicznej, pomiędzy dokumentem a wirtualnym światem wyobrażeń.
Projekt opiera się bowiem o fotografie, które wykonuję od kilku lat.
Ich funkcja dokumentalna ulega jednak zatarciu i rozmyciu, a stworzona
przeze mnie przestrzeń jest osobistą, wizualną impresją dotyczącą
statusu przedmiotów codziennego użytku w naszym życiu. Sama zmieniam znaczenia obrazów, operuję kontekstami, przestawiam i wycinam rzeczy, układam je w nowe konfiguracje. Od podstaw projektuję wirtualny dom, który jest sumą wielu nakładających się na siebie przedmiotów, obrazów i myśli.”

 

the best ed pills over the counter samurai x male enhancement pill white tiger male enhancement pills one night sex boost pills male enhancement how long male enhancement pills at liquor stores pipe therapy for erectile dysfunction drugs free male enhancement trial offers pills like viagra in stores herbal supplement for premature ejaculation diet pills on birth control how does contrave make you lose weight super skinny diet pills best weight loss pills black mamba diet pills for sale diet pills in germany tru form keto gummies best itrackbites plan to lose weight fat burner pills compareable to jilian michaels can going gluten free help you lose weight what are the best cbd oils for anxiety ecstract 8 hemp delta gummies jolly cbd gummies price can you take cbd gummies with gabapentin top cbd products for pain can cbd gummies make your penis bigger cbd gummies at stogies cbd oil for humans anxiety review of choice cbd gummies cbd for cronic pain cbd and thc gummies for sleep cbd gummies stay in system cbd essence products high thc cbd products top cbd skin care product for dry skin cbd therapeutic pain relief reviews allergy to cbd gummy cbd oil for post surgical pain ecn cbd products what dosage for irwin products cbd oil 250mg